Kontakt


Rodzinny Ogród Działkowy
DĘBNIKI
30-328 Kraków, ul. Praska 26

Dyżury Prezesa: każdy czw, 17 - 18
Dyżury członków Zarządu: każdy czw, 16 - 18

tel.: 12 266-32-32
fax: 12 266-32-32
email: roddebniki@gmail.com

PZD zarejestrowany w KRS
pod nr 0000293886

nr konta bankowego do wnoszenia opłat przez działkowców:
07 1240 1444 1111 0000 0936 0073


Wyświetl większą mapę