I KONGRES POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (14 lipca 2009r.)

http://www.pzd.pl/pliki/biuletyn-12-internet-ok.pdf - Biuletyn Kongresowy nr 12/2009 tekst i zdjęcia.