Aktualności


ROD zagrożone nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.03.2019

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD, którego przedmiotem była znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami przyjęta przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym z uwagi na czas, jaki pozostał do wyznaczonych w Senacie terminów na jej procedowanie (posiedzenie komisji senackiej – 19.03.2019 r., posiedzenie Senatu – 20.03.2019 r.), a w konsekwencji konieczność oceny zagrożeń wynikających zustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które powinny podjąć struktury Związku, a które potencjalne zniwelują niebezpieczne dla istnienia wielu ogrodów skutki, jakie za sobą niosą zapisy ustawy.

W wyniku szczegółowego przedstawienia przez Prezesa PZD i r.pr. Tomasza Terleckiego zagrożeń dla ROD w związku z uchwaleniem ustawy, jak również zobrazowania sytuacji ROD w okręgach, Krajowa Rada PZD podjęła dwa stanowiska w których zawarte zostały podglądy PZD na temat znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody.
Jednostka Krajowa PZD w załączeniu przekazuje podjęte na XXVII posiedzeniu Krajowej Rady PZD stanowiska, celem zapoznania się z nimi, poinformowania działkowców, przede wszystkim na odbywających się w ROD walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i poważnego potraktowania zagrożenia.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PZD pod datą 1 marca 2019 roku zamieszczone zostało pismo skierowane do Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego, do którego dołączona została Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 77. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowana przez Biuro Prawne PZD. Natomiast pod datą 7 marca 2019 roku została zamieszczona informacja o spotkaniu przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, Sekretarzem Stanu, Panem Arturem Soboniem.


Poniżej stanowiska KR do zapoznania się:

1. Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

2. Stanowisko w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności.


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej wycinki drzew na terenie ROD i działek - 08.03.2019

W dniu 25.10.2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew ozdobnych z działek i z terenów ogólnych ROD. czytaj więcej


Spotkanie przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 07.03.2019

W dniu 7 marca 2019 r w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli Dyrektor Biura Prawnego PZD radca prawny Bartłomiej Piech oraz Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli urzędnicy z resortu, w tym Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, a także Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości Grzegorz Kutyła. czytaj więcej


Pismo przewodnie do Sejmu i Senatu RP - 31.01.2019Spotkanie opłatkowe - 31.01.2019

100 lat niepodległości Polski - 11.11.2018Podziękowania - 04.08.2018Obchody 85-lecia istnienia Ogrodu ROD „Dębniki” - 31.08.2018

W dniu 25.08.2018 działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” obchodzili szczególnie uroczyście Dzień Działkowca. Bowiem na ten rok przypada jubileuszowe 85 lecie istnienia ogrodu. kliknij tutaj, żeby zobaczyć całą relację


Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 12.12.2017

W dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeździe udział wzięli delegaci z całej Polski, którzy zostali wybrani w 2015 na Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD na 4-letnie kadencje. Organizacja Zjazdu podyktowana była koniecznością wprowadzenia zmian w statucie, które wynikają z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Projekt wprowadzanych zmian był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców. Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Nadzwyczajny Zjazd określił także kierunki działań na przyszłość, które związane są z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto delegaci przyjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców. czytaj więcej


List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich - 23.03.2017

W związku z licznymi atakami ze strony różnych środowisk politycznych, których celem pozostaje oczernienie działalności PZD i zmiana ustawy o ROD, Prezydium KR PZD zwróciło się z wyjaśnieniami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. czytaj więcej


List Prezydium Krajowe Rady PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa - 23.03.2017

W związku z licznymi atakami ze strony różnych środowisk politycznych, których celem pozostaje oczernienie działalności PZD i zmiana ustawy o ROD, Prezydium KR PZD zwróciło się z wyjaśnieniami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. czytaj więcej


Odpowiedź Prezydium KR PZD na interpelację 9138 posłanki Joanny Muchy - 23.03.2017

Posłanka Joanna Mucha w interpelacji nr 9138 skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zaatakowała środowisko działkowe oraz PZD. czytaj więcej


List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO - 23.03.2017

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. czytaj więcej


List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania - 23.03.2017

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. czytaj więcej


Telefoniczne dyżury prawne dla działkowców w OZ PZD - 15.02.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. czytaj więcej


Dokumenty i materiały związane z publikacją na temat PZD w Dużym Formacie Gazety Wyborczej - 24.11.2016

21 listopada br. w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł red. Marcina Wójcika pt."Ruch oporu na działkach", ukazujący w krzywym świetle PZD. czytaj więcej


Dokumenty i materiały związane z reportażami na temat PZD w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas" - 24.11.2016

Na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazały się wyjątkowo szkalujące materiały dotyczące PZD i ogrodów prowadzoncyh przez Związek. czytaj więcej


Dzień Działkowca w ROD "Dębniki" w Krakowie - 10.09.2016W dniu 10 września 2016 r. obchodzono uroczyście Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Dębniki” w Krakowie. Przy pięknej pogodzie Zarząd ROD powitał działkowców i zaproszonych gości.Uroczystość rozpoczęto hymnem działkowców i wystąpieniem prezes Ewy Błachut, która wspomniała o obchodzonym w tym roku Jubileuszu 35 lecia Polskiego Związku Działkowców i jego historii, o trudnych i wzniosłych wydarzeniach na przestrzeni tych lat, o obchodzonych zawsze od ponad wieku Dniach Działkowca.

W uroczystości świętowania plonów i zakończenia sezonu działkowego udział wzięli Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII Arkadiusz Puszkarz, Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Gacek, Radna Urszula Twardzik oraz Radny prof. Marek Dziarmagowski oraz prezesi z zaprzyjaźnionych ROD.Poświęcenia plonów dokonał ksiądz Mirosław Pieprzyca z Parafii Św. Stanisława Kostki.

W świetlicy Domu działkowca zorganizowano wystawę plonów. Kompozycje kwiatowe, warzywne oraz przetworów były tak znakomite, że spontanicznie ogłoszono konkurs wręczając dyplomy i upominki.
Nagrodzono również działkowców za najładniejsze i najlepiej zagospodarowane działki w roku 2016.

Po części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na piknikowe jadło. Do tańca przygrywał didżej a goście bawili się do późnego wieczora.

Opracował: Marcin Kłos, ROD "Dębniki" w Krakowie


Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz 35-lecia PZD - 08.09.2016

W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów i Związku. Było radośnie, gwarnie i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania. czytaj więcej


ŚDM 2016


Informacja ze spotkania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania ROD funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków - 25.01.2016

Na zaproszenie władz Miasta Krakowa w dniu 22 stycznia 2016 roku odbyło się zapowiadane od wielu tygodni inauguracyjne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie miasta Krakowa. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Władza w rękach działkowców, czyli demokracja w ROD - 22.01.2015

Pierwsza połowa nowego roku to okres intensywnej pracy dla wszystkich zarządów ROD. Zanim warunki pogodowe pozwolą na rozpoczęcie sezonu działkowego i zaczną się intensywne prace na ogrodowych grządkach, trawnikach i w sadach, każdy ROD najpóźniej do 15 maja musi zająć się opracowaniem planu działalności ogrodu w bieżącym roku, jak również rocznym podsumowaniem swojej pracy. czytaj więcej


Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku - 21.01.2015

Polski Związek Działkowców w 2016 roku przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty w ROD. Środki zgromadzone są na Funduszach Rozwoju, zarządzanych przez właściwe prezydia okręgowych zarządów PZD. czytaj więcej


Nowa zakładka – Działkowcy pytają - 20.01.2015

W związku z ogromną ilością pytań dotyczących różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD, uruchomiliśmy nową podstronę zatytułowaną: „Działkowcy pytają”. Możną ją znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Prawo”. czytaj więcej


Biuletyn Informacyjny - 20.01.2015

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2016 nr 271)", w którym publikujemy m.in. informację na temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, komunikaty KR PZD dotyczące udzielonych dotacji i pełnomocnictw do występowania o dofinansowanie z UE oraz uchwały KR PZD. czytaj więcej
Już w kioskach! Nowy numeru miesięcznika „Mój Ogródek”, nie przegap! Tylko za 2,49 zł! - 20.01.2015

W styczniowym numerze „Mojego Ogródka” oprócz aktualnych porad ogrodniczych, znaleźć można również wiele ciekawostek ze świata roślin, a także informacje dotyczące zdrowia i urody. czytaj więcej


Czytajcie „działkowca”! - 19.01.2015

Zima na dobre zagościła w ogrodach, a działki przybrały piękne, ośnieżone oblicze. Warto je odwiedzać w tym czasie! Również ze względów praktycznych, a w długie wieczory planować nasadzenia ulubionych roślin oraz zmiany w planowanych uprawach. W sprzedaży pojawił się już lutowy numer „działkowca” – największy, najpoczytniejszy magazyn ogrodniczy na rynku, który jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i pomysłów w zagospodarowaniu działki! czytaj więcej


To już 2 lata wielkiego sukcesu PZD i działkowców! - 15.01.2016

19 stycznia br. mijają dokładnie 2 lata od momentu wejścia w życie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która bez wątpienia jest jednym z największych sukcesów PZD w walce o ogrody działkowe i ochronę praw użytkowników działek w ROD. czytaj więcej


Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 - 23.12.2015

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by były one wspaniałym, pełnym ciepła i miłości czasem spędzonym w gronie najbliższych. Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk, a także radość z blasku choinki i wręczanych z miłością prezentów. Oby te święta każdemu przyniosły wiele pozytywnych refleksji, a Nowy Rok 2016 pozwolił zrealizować podjęte zamierzenia. Wszystkim sympatykom ogrodnictwa działkowego, a także członkom PZD życzymy zadowolenia z wykonywanych obowiązków oraz czasu na odpoczynek w rodzinnych ogrodach działkowych, które są nieocenionym miejscem spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, a także odpoczynku i rekreacji dla milionów Polaków.

Prezes Polskiego Związku Działkowców

Eugeniusz Kondracki


Komunikat KR PZD: opłaty w ROD bez zmian - 23.12.2015

W dniu 25 listopada 2015r KR PZD podjęła decyzje finansowe odnoszące się do wszystkich ROD prowadzonych przez PZD. Jak wynika z przyjętych uchwał, w 2016 r. te z obciążeń finansowych działkowców, o których wysokości decyduje KR PZD, mają pozostać na tegorocznym poziomie. czytaj więcej


Komunikat KR PZD: opłaty w ROD bez zmian - 23.12.2015

W dniu 25 listopada 2015r KR PZD podjęła decyzje finansowe odnoszące się do wszystkich ROD prowadzonych przez PZD. Jak wynika z przyjętych uchwał, w 2016 r. te z obciążeń finansowych działkowców, o których wysokości decyduje KR PZD, mają pozostać na tegorocznym poziomie. czytaj więcej


PZD teraz także na Facebooku - 23.12.2015

W świecie nieskrępowanego dostępu do Internetu i powszechnego wykorzystywania nowych form komunikacji – w tym m.in. mediów społecznościowych, dostrzegamy potrzebę wdrażania nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają i usprawniają informowanie społeczeństwa o sprawach ważnych. Dlatego Polski Związek Działkowców uruchomił swój oficjalny profil na Facebooku. czytaj więcej


Świąteczne życzenia dla PZD i działkowców - 23.12.2015

Do Krajowej Rady PZD dotarło kilkaset kartek świątecznych z życzeniami. Na ręce Prezesa PZD najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyła Premier RP Beata Szydło. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, który łączy ludzi. Poprzez życzenia wyrażamy nie tylko sympatię, ale i życzliwość tym, których cenimy. Swoje życzenia dla całej społeczności działkowej, zarządów ROD i działaczy Polskiego Związku Działkowców przesłali także posłowie, senatorowie wszystkich ugrupowań parlamentarnych, jak i ministrowie. Również Polski Związek Działkowców rozesłał stosowne życzenia wszystkim politykom, władzom RP i zaprzyjaźnionym organizacjom.


Dziennik Trybuna: PZD - przede wszystkim troska o działkowca - 23.12.2015

"Podjęcie decyzji o dzierżawie działki w ROD, następnie dysponowanie w istocie rzeczy własnym kawałkiem zielonej oazy, i wreszcie - zostanie prawowitym działkowcem, to dopiero połowa sukcesu. Zasadne jest przecież, by umiejętnie zarządzać swoim ogrodem oraz mieć świadomość, co w nim można i należy robić, a od czego trzeba bezwzględnie stronić" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Świąteczne rośliny - 23.12.2015

O tej porze roku zakwita szlumbergera, czyli zygokaktus, zwany również grudnikiem i kaktusem bożonarodzeniowym. Pochodzi z lasów tropikalnych, w dżungli rośnie jako epifit (rośnie na innej roślinie, ale nie nie jej kosztem). Pojawiające się różnorodne kolory kwiatów szlumbergery są wynikiem licznych krzyżówek kilku jej gatunków. Dzięki pracy botaników możemy podziwiać rośliny o białych, różowych, czerwonych, purpurowych i fioletowych kwiatach w najrozmaitszych odcieniach, a nawet rośliny o dwubarwnych kwiatach. czytaj więcej


Idą święta! Pora na choinki! - 23.12.2015

Nieodzownym atrybutem Świąt jest choinka. Najlepiej, gdy jest żywa i pachnąca i nie ważne, że gubi igły. Ważne, że pachnie świętami i jest ekologiczna: dopóki nie zostanie ścięta przez szkółkarzy produkuje tlen i oczyszcza powietrze. czytaj więcej


Uchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań - 22.12.2015

Wprowadzić wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie niniejszej kadencji w Polskim Związku Działkowców oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań, czyli: czytaj więcej


Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD PZD w okresie kadencji - 22.12.2015

Niniejsze wytyczne wskazują zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w okresie obecnej kadencji w Związku. czytaj więcej


Uchwała nr 338/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich - 22.12.2015

Upoważnić zarządy ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich w ramach programów unijnych, przed uzyskaniem zgody walnego zebrania na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD, w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków kończą się przed terminem walnego zebrania. czytaj więcej


Uchwała nr 350/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD - 22.12.2015

Wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć. czytaj więcej


Uchwała nr 354/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zakupu książki pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce” - 22.12.2015

Książka zostanie przeznaczona na wyposażenie instruktorów SSI, aktywu okręgowego i początkujących działkowców w roku 2016. Ma to na celu promocję zdrowych upraw na działkach w ROD. czytaj więcej


Uchwała nr 362/2015 Prezydium KR PZD z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD - 22.12.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD działające na podstawie zobowiązania zawartego w uchwale nr 1/IV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD do przygotowania, opracowania i wydania uchwały regulującej problem ponadnormatywnych altan, zamieszkiwania na działkach i bytowania na nich osób bezdomnych, postanawia: czytaj więcej


Czytajcie "działkowca"! - 21.12.2015

Działki również w zimowej szacie mogą być piękne i atrakcyjne a wiele roślin nawet w tym okresie wymaga naszej uwagi. Sięgnijmy zatem po styczniowy numer „działkowca” – największego, najbardziej poczytnego magazynu ogrodniczego, który dysponuje ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej wiedzy ogrodniczej i nie tylko! czytaj więcej


„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje… - 21.12.2015

W styczniowym numerze „Mojego Ogródka” doradzimy jak skutecznie chronić swoje rośliny – nieuzywając chemicznych środków ochrony roślin. Zachęcimy do uprawy ekologicznych odmian warzyw i do stosowania płodozmianu. Zaintrygujemy bezpestkowymi odmianami winorośli, polecanymi do uprawy na działce, a także podpowiemy jak samemu wyhodować owoce z doniczki. czytaj więcej


Działkowcu, przeczytaj zanim wytniesz choinkę - 21.12.2015

Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych znajduje się coraz więcej iglaków. Działkowcy i miłośnicy ogrodów, którzy sadzą świerki i jodły, aby w okresie świątecznym cieszyć się świeżym zapachem własnej choinki, muszą pamiętać o przestrzeganiu prawa. czytaj więcej


PZD dołączy do ogólnopolskiego projektu „Więcej niż energia” - 18.12.2015

Z inicjatywy czterech organizacji: Greenpeace Polska, Polska Zielona Sieć, WWF Polska i ClientEarth powstał ruch poparcia dla energetyki odnawialnej pod hasłem „Więcej niż energia”. Wśród wielu organizacji pozarządowych i branżowych, samorządów oraz organizacji samorządowych i instytucji, które działają na rzecz rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), zaproszony został do współpracy także Polski Związek Działkowców. czytaj więcej


Przeniesienie prawa do działki - 18.12.2015

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. czytaj więcej


Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD - 18.12.2015

Regulamin ROD reguluje najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodu oraz zagospodarowaniem i korzystaniem z działki. Jest to dokument, który ma dla działkowców duże znaczenie, ponieważ zawiera zasady określające m.in. sposób i miejsce nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizację i wymiary altany. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie ma niestety największy wpływ na negatywne relacje pomiędzy najbliższymi sąsiadami. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Czy świat stoi w obliczu ekologicznej katastrofy? - 16.12.2015

"Globalne ocieplenie spędza sen z powiek naukowcom i politykom z całego świata. W celu wypracowania wspólnych działań, które powstrzymałyby to niebezpieczne zjawisko, 20 listopada -11 grudnia br. w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny C0P21. Jego znaczenie jest przełomowe, bowiem po raz pierwszy w historii delegaci z aż 195 państw wypracowali wspólne działania w celu ratowania klimatu. To także sygnał, że szczególną troską powinniśmy objąć tereny zielone" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Spotkanie polskich i słowackich działkowców - 16.12.2015

W dniu 14.12 br. na zaproszenie Okręgowego Zarządu Działkowców w Preszowie, na Słowacji przebywała delegacja Zarządu ROD "SENIOR" z Nowego Sącza. Działkowcy uczestniczyli w uroczystym spotkaniu, podsumowującym między innymi międzynarodowe kontakty działkowców Nowego Sącza i Okręgu w Preszowie na Słowacji w 2015 roku. czytaj więcej


Odbyło się posiedzenie Komisji Medialnej - 11.12.2015

W dniu 10 grudnia br. miało miejsce I Posiedzenie Komisji Medialnej Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Podczas sesji szczegółowo omówiono m.in. dotychczasową aktywność medialną związku oraz dyskutowano o nowych kierunkach działań. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Walka z dzikimi lokatorami w ROD - 09.12.2015

"Polak potrafi - to powiedzenie słusznie oddaje to, co wszyscy doskonale wiemy, że nasz naród jest wyjątkowo pomysłowy i zaradny. Nawet, a może przede wszystkim, w kwestii omijania prawa. Nie dziwi więc, że i wogrodach działkowych spotkać można przypadki łamania prawa. Niestety, takie działanie nielicznych osób czyni wiele złego przede wszystkim innym działkowcom, którzy użytkują swoje działki w zgodzie z prawem" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Młodzi lgną na działki - 30.11.2015

Ogrody działkowe przez lata kojarzone były przede wszystkim z seniorami, którzy w zielonych oazach znaleźli swój przysłowiowy „kawałek podłogi”. Czasy jednak się zmieniają i dziś śmiało możemy powiedzieć, że to przede wszystkim młodzi ludzie swoją postawą walczą ze stereotypem działkowca – emeryta. czytaj więcej


Spalanie na działkach surowo zabronione - 27.11.2015

Sezon jesienny wiąże się z przygotowywaniem działek do zimy. Przy tej okazji niektórzy działkowcy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez spalenie ich. To zatem dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Mówi o tym zarówno prawo krajowe, w tym miejscowe, jak i przepisy PZD. czytaj więcej


IV posiedzenie Krajowej Rady PZD - 27.11.2015

W Warszawie, w dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna z punktu widzenia ogrodów działkowych i praw działkowców. czytaj więcej


Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD - 13.11.2015

W dniu 12 listopada 2015 roku Krajowa Komisja Rewizyjna uchwaliła regulamin Komisji Rewizyjnych PZD. Dokument w ząłączeniu (zobacz regulamin Komisji Rewizyjnych PZD) czytaj więcej


Regulamin ROD - 02.10.2015

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

REGULAMIN ROD uchwalony 1 października 2015 roku

czytaj więcej


KRS zarejestrował nowy statut PZD - 14.09.2015

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (STATUT dostępny tutaj) Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument) czytaj więcej


Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów - 21.08.2015

W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców? czytaj więcej


Jak samemu można przewidzieć pogodę? - 19.08.2015

Obecnie, gdy chcemy wiedzieć jaka będzie pogoda to najczęściej sprawdzamy w internecie lub oglądamy telewizję. Nasi dziadkowie i rodzice nie oglądali prognozy pogody, aby wiedzieć, jaka będzie, bowiem uważnie obserwowali otoczenie. czytaj więcej


Relacja z II posiedzenia Krajowej Rady PZD - 14.08.2015

13 sierpnia 2015 r. odbyło się w Warszawie II posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Porządek obrad był bardzo obszerny, ponieważ Krajowa Rada musiała podjąć decyzje w wielu ważnych dla Związku sprawach. czytaj więcej


List otwarty Krajowej Rady PZD do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf - 14.08.2015

W związku z doniesieniami o wątpliwościach zgłaszanych przez Panią Profesor w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada PZD, jako demokratycznie wybrany reprezentant przeszło miliona działkowców zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, czuje się zobowiązana poinformować Panią Profesor, iż sytuacja ta wywołuje poważne zaniepokojenie w środowisku użytkowników działek. W odczuciu zdecydowanej większości działkowców uchwalenie przez Sejm w 2013 r. aktu opartego o założenia obywatelskiego projektu, popartego podpisami blisko miliona obywateli, było olbrzymim sukcesem, nie tylko działkowców, walczących o zachowanie swych praw, ale również idei społeczeństwa obywatelskiego. czytaj więcej


Stanowisko KR PZD w sprawie oceny przebiegu XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 14.08.2015

Krajowa Rada wysoko ocenia przygotowanie, przebieg i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie. Jego dorobek potwierdza, że był on świętem samorządu działkowców i sukcesem całej społeczności działkowej. Krajowa Rada uznaje, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych Zjazdów pod względem organizacyjnym. Na wysokie uznanie zasługuje również strona merytoryczna. czytaj więcej


Stanowisko KR PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD - 14.08.2015

Okręgowe zjazdy delegatów odbyły się w tym roku w trudnych warunkach logistycznych, gdyż w zasadzie bezpośrednio po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które wybierały delegatów na te zjazdy. czytaj więcej


Broszury - nowa zakładka na stronie pzd.pl! - 14.08.2015

Krajowa Rada PZD regularnie wydaje broszury informacyjne skierowane do działkowców zrzeszonych w PZD. Broszury wydawane są w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i cały koszt ich wydania pokrywa KR PZD. Każdy działkowiec może bezpłatnie pobrać broszury w okręgowych zarządach i zarządach ROD. czytaj więcej


Rozstrzygnięcie konkursów w okręgu małopolskim - 13.08.2015

Tegoroczne konkursy „Wzorowa Działka Roku 2015” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”były wyjątkowe. Zgłoszone do konkursu ogrody zostały wysoko ocenione szczególnie w zakresie działalności statutowej, inwestycyjnej, promocji ROD i aktywności w obronie związku, ale również w pozostałych punktach oceny wykazywały znakomity poziom. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Parki czy ogrody - co daje więcej korzyści? - 12.08.2015

Pod względem jakości powietrza Polska jest podzielona na czystą północ i zanieczyszczone południe. Choć zieleń nie zawsze przekłada się na lepsze powietrze, to zawsze sprzyja rekreacji, poprawia estetykę miasta i jakość życia jego mieszkańców. A co najważniejsze - ogrody działkowe są dla miast niezwykle ekonomiczne, bowiem przynoszą wiele niepoli-czonych korzyści, podczas gdy na ich utrzymanie samorządy nie wydają nawet złotówki. Tymczasem na parki miasta wydają miliony złotych. Ogrody działkowe to bardzo istotny element Polski, którego nie da się wyciąć mimo wieloletniej nagonki i ataków, których celem jest niszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju- czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Polska tonie w roszczeniach - 29.07.2015

"25 czerwca Sejm uchwalił tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną. To jednak zaledwie mały krok w kierunku uregulowania problemu roszczeń w Polsce, których lista jest coraz dłuższa. Uchwalona ustawa reguluje bowiem wyłącznie kwestię roszczeń na terenie Warszawy, a to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Niestety eksperci już wskazują, że część jej zapisów może być niekonstytucyjna. Czy politycy zaserwowali nam kolejny bubel prawny?" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Działkowcy słono płacą za urzędnicze błędy - 22.07.2015

"Przed sądami lub na drodze administracyjnej w całej Polsce toczą się już sprawy związane z roszczeniami do ok. 605 ha gruntów ogrodów działkowych, na których znajduje się blisko 15 tysięcy działek. Jest to wierzchołek góry lodowej. Istnieją bowiem jeszcze tzw. „roszczenia uśpione", które choć zgłoszone, nie trafiły jeszcze na wokandę sądową czy ścieżkę administracyjną. Jak wykazało badanie KR PZD w sumie zjawisko obejmuje już 338 ROD, o powierzchni przekraczającej 1211 ha, użytkowanych przez blisko 30 tysięcy rodzin. Potencjalnie zagrożony jest każdy z tych ROD" - pisze Dziennik Trybuna. czytaj więcej


Specjalny komunikat Krajowej Rady PZD: uwaga na barszcz Sosnowskiego - 21.07.2015

Uwaga działkowcy! W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości. Barszcz wkracza na tereny ogrodów działkowych, o czym informują okręgowe zarządy PZD m.in. w Zielonej Górze (ROD „Metalowiec” w Jasieniu) i Gdańsku. Wobec tak dużego zagrożenia ze strony tej rośliny oraz zakazu samodzielnego jej zwalczania, konieczne jest informowanie działkowców o zagrożeniu, sposobach rozpoznania rośliny, konieczności zachowania ostrożności po jej rozpoznaniu i potrzebie zgłaszania jej występowania odpowiednim służbom. Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich zarządów ogrodów o szczególne zainteresowanie się czy roślina ta nie występuje już na terenach ogólnych ogrodów lub na działkach i szybkie podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z instrukcją przedstawianą w poniższym tekście. czytaj więcej


Biuletyn Informacyjny - 21.07.2015

Do Okręgowych Zarządów i ogrodów w całej Polsce trafił najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Numer w całości poświęcony jest XII Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZD, który odbył się 2 - 3 lipca br. w Warszawie. Zachęcamy do lektury! czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Święto demokracji. Działkowcy zadecydowali o swojej przyszłości - 08.07.2015

"W dniach 2-3 lipca br. odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Do Warszawy przyjechało 264 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 4707 rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie na zjazdach okręgowych. Poza nimi w Zjeździe wzięli też udział członkowie ustępujących władz krajowych, nie będący delegatami. Zjazd był ogromnym wydarzeniem dla wszystkich struktur związku. Decyzje podjęte podczas obrad będą miały kolosalne znaczenie dla PZD przez następne pięć lat" - pisze Dziennik Trybuna. czytaj więcej


Statut PZD - WAŻNE

2 lipca br. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca br. wraz z wnioskiem został złożony do KRS. czytaj więcej


Galeria zdjęć z drugiego dnia obrad Zjazdu - 03.07.2015

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z drugiego, ostatniego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbywał się 2-3 lipca br. w Warszawie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z całej Polski. czytaj więcej


XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał władze PZD na kolejną kadencję - 03.07.2015

W drugim dniu obraz XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD delegaci stawili się rano, by pełni nowych sił obradować i dyskutować nad przyszłością i programem PZD na kolejną kadencję. Obrady drugiego dnia rozpoczęły się od przyznania odznaczeń i nagród za zasługi dla PZD, ogrodów i działkowców. Zgromadzeni podziękowali wyróżnionym gromkimi brawami za zasłużoną pracę, a Prezes PZD uhonorował odznakami wybranych członków PZD prawie ze wszystkich okręgów PZD. czytaj więcej


Politycy na Zjeździe działkowców - 03.07.2015

Wśród licznych gości, którzy przyjęli zaproszenie PZD do uczestniczenia w XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD podczas pierwszego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD nie zabrakło przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań politycznych, władz samorządowych i organizacji społecznych. czytaj więcej


Głosy i wystąpienia delegatów podczas Zjazdu - 03.07.2015

Delegaci podnosi różne sprawy m.in. problemy, z jakimi boryka się Związek – roszczenia, a także przypominali wszystkie najtrudniejsze momenty minionej kadencji oraz akcentowali zamierzenia i cele na kolejną kadencję, takie jak otwarcie ogrodów, korzystanie z dofinansowania od samorządów i ze środków unijnych, organizowanie wypoczynku dla młodzieży, seniorów i wykorzystanie ogrodów oraz ich otwarcie dla szerszej społeczności. czytaj więcej


Galeria zdjęć z XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 02.07.2015

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego dnia odbywającego sie w dniach 2-3 lipca 2015 roku XII Krajowego Zjazdu Dlegatów PZD. czytaj więcej


Przemówienie Prezesa PZD podczas Zjazdu - 02.07.2015

Najpierw był szok wywołany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu 2012 roku zakwestionował większość najistotniejszych przepisów ustawy o ROD z 2005 r. Jednak nie załamaliśmy się, tylko przystąpiliśmy do realizacji skutecznej strategii obrony ogrodów i praw działkowców. Wykonaliśmy i opublikowaliśmy rzetelną analizę prawną wyroku, aby uspokoić nastroje wywołane katastroficznymi wizjami niektórych mediów. Następnie na Nadzwyczajnym Zjeździe powołaliśmy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i przystąpiliśmy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Projekt sami opracowaliśmy, a jego poparcie przeszło najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy 924 tysiące podpisów w trzy jesienno-zimowe miesiące! czytaj więcej


Premier Ewa Kopacz gościem na XII Krajowym Zjeździe Delegatów - 02.07.2015

- Jesteśmy tu z woli działkowców i reprezentujemy 1,1 mln polskich użytkowników działek. Jestem przekonany, że ogrody działkowe nadal będą służyły polskiemu społeczeństwu i nam działkowcom. Cieszę się, że możemy dziś odbyć zjazd i uchwalić najważniejsze dokumenty i uchwały - mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki witając wszystkich przybyłych na zjazd gości i posłów na czele z Premier Rządu Ewą Kopacz i Marszałkiem Józefem Zychem. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele prawie wszystkich ugrupowań politycznych, a także władz samorządowych i organizacji społecznych. czytaj więcej


XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut - 02.07.2015

W naszym przekonaniu już w październiku 2014r. uchwaliliśmy statut dobry, odpowiadający prawu, ogrodom i działkowcom. Niestety, byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał propozycjom organu nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych. Prezes podkreślał, że skierowany pod obrady dzisiejszego zjazdu statut został uzgodniony i wypracowany w porozumieniu z organem nadzoru. - Jeśli dziś go uchwalimy – jesteśmy przygotowani do tego, by już jutro złożyć statut do KRS. Każdy dzień ma znaczenie – mówił Prezes podkreślając, że statut będzie przedmiotem dyskusji podczas zjazdu. czytaj więcej


Czytajcie „działkowca”! - 22.06.2015

Lato na działkach to przede wszystkim czas wypoczynku. Często spędzamy tam czas relaksując się i podziwiając piękno przyrody. Nie zapominajmy jednak o pielęgnacji roślin, które nieustannie wymagają naszej uwagi, a oprócz podlewania czy nawożenia coraz większego znaczenia nabiera w tym czasie ochrona przed szkodnikami i chorobami. Zbieramy też pierwsze plony warzyw i owoców. Sięgnijmy zatem po lipcowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i będzie naszym najlepszym przewodnikiem i doradcą w letniej pielęgnacji działki! Znajdziecie w nim m.in. najlepsze letnie krzewy i pnącza, pomysły na niedrogą a efektowną renowację altany, przepisy na pyszne ziołowe przetwory. Nie zabraknie również pomysłów i inspiracji związanych z aranżacją działki. czytaj więcej


"Mój Ogródek” tworzymy razem z naszymi czytelnikami! - 22.06.2015

Długi, słoneczny dzień, upalne ranki i popołudnia, oznaczają jedno – lato rozgościło się już na dobre. Również i my staliśmy się stałymi bywalcami naszych działek, na których odpoczywamy, oraz pielęgnujemy i podlewamy rosnące rośliny. Aby ułatwić sobie zadanie – czyli wszystko zrobić poprawnie i w terminie, warto sięgnąć po najnowszy – lipcowy numer „Mojego Ogródka” i skorzystać z naszych rad i pomysłów, tak aby działka, taras i balkon latem były jeszcze piękniejsze. Zajrzyj do „Mojego Ogródka”, naprawdę warto! czytaj więcej


Informator Działkowca - 22.06.2015

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację ze spotkania Premier Ewy Kopacz z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i działkowcami, , informację o Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD i zapowiedź XII Krajowego Zjazdu PZD. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Ogrody przyszłości powstają dzisiaj - 17.06.2015

"Ogrody działkowe zmieniają się na naszych oczach Z niewielkich poletek uprawnych, tyle że ulokowanych w miastach, zmieniły się w miejsce pracy, ale częściej wypoczynku. Teraz już coraz więcej z nich pełni rolę terenów rekreacyjnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Ciekawej, a nawet ciekawszej alternatywy dla miejskich parków" czytaj więcej


Informacja z obrad V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie - 16.06.2015

W minioną sobotę tj. 13 czerwca 2015 r. w Domu Działkowca w ROD „Dębniki” odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd otworzyła Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Ewa Błachut wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu działkowców. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Przywitano przybyłych na Zjazd w tym Członka Krajowej Rady Pana Janusza Moszkowskiego oraz Panią Zofię Rut – Skórzyńską. czytaj więcej


O czym nie napisała Gazeta Wyborcza - 29.05.2015

W dniu dzisiejszym w GW ukazał się obszerny artykuł dotyczący roszczeń do terenu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Niestety materiał ten nie oddaje całokształtu sprawy. W szczególności zabrakło w nim informacji, że wg Prokuratury teren ten w ogóle nie jest objęty roszczeniami, bo zostały one dawno spłacone, a spółka zgłaszająca roszczenia, została ostatecznie wykreślona z rejestru jako nieistniejąca. Co więcej, mając wyrok WSA, który dawał szansę na zachowanie terenu jako publicznego, miasto złożyło od niego skargę kasacyjną – NSA jej nie uwzględnił. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Ustawa reprywatyzacyjna - dlaczego wciąż jej nie ma? - 27.05.2015

"Roszczenia do gruntów ROD to ogromny problem, z którym zmagają się działkowcy i ich organizacja Polski Związek Działkowców. Obecnie obejmują one w całej Polsce 338 ROD składających się z prawie 30 tysięcy działek o powierzchni ponad 1211 ha. Dominują roszczenia osób fizycznych, ale wśród zgłaszających roszczenia znajdują się też związki wyznaniowe, samorządy terytorialne, agencje mienia wojskowego i rolnego. Obok żądań wydania gruntów, zostały zgłoszone również roszczenia finansowe o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów. Dzisiaj ich wartość to już ponad 33,5 mln złotych" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - 26.05.2015

Na wstępie Pani Premier podkreśliła, że to kolejne już jej spotkanie z przedstawicielami środowiska użytkowników działek. Przypomniała, że wszystkie poprzednie, tj. dotyczące obywatelskich projektów ustaw zainicjowanych przez działkowców zrzeszonych w PZD, czyli ustawy o ROD i ustawy Stop Rozbiórkom Altan, przyniosły bardzo pozytywne rezultaty – ustawy już obowiązują. Dzisiejsze spotkanie Pani Premier zaproponowała w związku z wystąpieniem Krajowej Rady oraz licznymi wystąpieniami kierowanymi do niej przez działkowców, a dotyczącymi problemów z rejestracją statutu PZD, z uwagi na zastrzeżenia Prezydenta m. st. Warszawy jako organu nadzoru nad PZD. czytaj więcej


Spotkanie Pani Premier z działkowcami - 22.05.2015

Na wstępie Pani Premier podkreśliła, że to kolejne już jej spotkanie z przedstawicielami środowiska użytkowników działek. Przypomniała, że wszystkie poprzednie, tj. dotyczące obywatelskich projektów ustaw zainicjowanych przez działkowców zrzeszonych w PZD, czyli ustawy o ROD i ustawy Stop Rozbiórkom Altan, przyniosły bardzo pozytywne rezultaty – ustawy już obowiązują. Dzisiejsze spotkanie Pani Premier zaproponowała w związku z wystąpieniem Krajowej Rady oraz licznymi wystąpieniami kierowanymi do niej przez działkowców, a dotyczącymi problemów z rejestracją statutu PZD, z uwagi na zastrzeżenia Prezydenta m. st. Warszawy jako organu nadzoru nad PZD. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: Polski Związek Działkowców pod ostrzałem - 30.04.2015

"Polityczny festiwal pomysłów na "ratowanie" ogrodów poprzez likwidacją Polskiego Związku Działkowców trwa w najlepsze. Tym razem najcięższe działa wytoczyła Prezydent Warszawy, uderzając w podwaliny prawne PZD. Jako organ nadzoru zakwestionowała nowo uchwalony statut Związku i wezwała do uchylenia wszystkich uchwał podjętych na jego podstawie" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Minister Skarbu Państwa odpowiada na interpelację poselską w sprawie reprywatyzacji - 30.04.2015

"W odniesieniu do postulatów Polskiego Związku Działkowców dotyczących zablokowania możliwości restytucji mienia należy zauważyć, że roszczenia reprywatyzacyjne dawnych właścicieli lub ich następców prawnych co do zasady nie mogą być zaspokajane poprzez zwrot nieruchomości w tych sytuacjach, w których nieruchomość została zbyta na rzecz osoby trzeciej - podmiotu prywatnego, tj. gdy decyzja nacjonalizacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne. czytaj więcej


Poseł PSL Stanisław Kalemba apeluje o wsparcie działań w doprowadzeniu do rejestracji statutu PZD - 30.04.2015

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Marian Praczyk Prezes OZ w Pile spotkał się ze Stanisławem Kalembą, posłem PSL ziemi pilskiej. Podczas spotkania Prezes OZ zapoznał posła z problemami jakie napotyka PZD w związku z rejestracją statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym po jego odrzuceniu przez sąd w wyniku negatywnego stanowiska, jakie zgłosił Prezydent m.st. Warszawy jako organ nadzoru nad PZD. czytaj więcej


OZ Małopolski o działaniach Prezydenta Warszawy - 30.04.2015

"Niechęć Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz do ogrodów działkowych podyktowana jest najprawdopodobniej dążeniem do likwidacji warszawskich ogrodów działkowych podyktowana jest najprawdopodobniej dążeniem do likwidacji warszawskich ogrodów działkowych, które w wyniku rozbudowy miasta usytuowane są w intratnych lokalizacjach. To krótkowzroczne postrzeganie gruntów miejskich, jest w istocie działaniem przeciwko mieszkańcom Warszawy, nie tylko działkowcom. Dlatego apelujemy o zaprzestanie działań szkodzących PZD i blisko milionowej rzeszy działkowców, podejmowanych przez Prezydent Warszawy" - pisze OZ Małopolski. czytaj więcej


Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w 2015 roku - 23.04.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. Wytyczne i druki niezbędne do przeprowadzenia walnych zebrań zostały opracowane na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., a także w oparciu o statut PZD uchwalony 23 października 2014 r. – zamieszczamy je na stronie pzd.pl w zakładce Prawo - Uchwały. czytaj więcej


Projekt regulaminu ROD skierowany do konsultacji - 23.04.2015

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem regulaminu ROD, Krajowa Rada postanawia skierować ten dokument do wszystkich okręgów, aby w trybie pilnym przeprowadziły nad nim we własnym zakresie konsultacje. czytaj więcej


KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie PIT - 23.04.2015

Jak już wcześniej informowaliśmy, zgodnie ze zmianą przepisów w sprawie deklaracji podatkowych PIT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., a odnoszące się do deklaracji za 2014 r. zostały nałożone na rodzinne ogrody działkowe nowe obowiązki związane z elektronicznym przekazywaniem deklaracji PIT za więcej niż pięciu podatników. czytaj więcej


KOMUNIKAT KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - 23.04.2015

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych. czytaj więcej


XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 23.04.2015

21 kwietnia 2015 roku odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Podczas posiedzenia KR PZD podjęła załączone uchwały oraz stanowisko. Ponadto KR PZD wystosowała listy do Prezydenta Warszawy i Prezesa Rady Minstrów. Podczas posiedzenia została także pdosumowana realizacja ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD. czytaj więcej


§ Prezydent podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 02.04.2015

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. czytaj więcej


§ Stanowisko KR PZD w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej - 24.03.2015

W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii. czytaj więcej


§ KOMUNIKAT KR PZD w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD - 24.03.2015

W związku z narastającym problemem roszczeń do gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD. czytaj więcej


! „Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta - 23.03.2015

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan! czytaj więcej


Relacja z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD - 20.03.2015

20 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników narady, Prezes Kondracki nawiązał do toczących się tego dnia obrad sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawkę senatu i teraz Prezydent RP Bronisław Komorowski ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem. czytaj więcej


§ Projekt regulaminu ROD od poniedziałku w ogrodach - 20.03.2015

Od poniedziałku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD będą dostępne w ogrodach w całej Polsce. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z projektem i przesyłania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze związkowe przepisy! czytaj więcej


"Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami! - 20.03.2015

I przyszła wyczekiwana wiosna! Słońce świeci, ziemia niezamarznięta, można więc śmiało wkraczać na działkę i zabierać się do ogrodniczej pracy. Wiosna to doskonały okres na realizację pomysłów dotyczących nowych nasadzeń, przemyślanych przez nas przez zimę. Pomocny w tym, może być katalog roślin – wiosna 2015, zawierający sprawdzone i atrakcyjne odmiany krzewów, drzew, bylin i roślin cebulowych dostępnych w naszym sklepie internetowym. Polecamy w nim rośliny, zarówno z myślą o działkowcach, jak i tych którzy posiadają ogród przy domu. czytaj więcej


Czytajcie „działkowca”! - 20.03.2015

Wiosna powoli zagląda już do ogrodów i niebawem rozgości się w nich na dobre. Coraz częściej odwiedzamy działki by podziwiać pierwsze wiosenne kwiaty, a i pracy jest też niemało. Trochę ruchu na świeżym powietrzu z pewnością może wyjść nam na zdrowie, szczególnie, że jest to okres tzw. wiosennego przesilenia. Zachowajmy jednak umiar i nie przeciążajmy się ze wszystkim na raz. Plan prac warto dobrze rozplanować i przygotować. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! Polecamy w nim m.in. jak wybrać najlepszej jakości rośliny do nasadzeń, coraz modniejsze ogrodnictwo miejskie oraz sekrety sylwoterapii. Nie zabraknie również pomysłów i inspiracji związanych z aranżacją działki. czytaj więcej


Działkowcu chroń jeże w swoim ogrodzie! - 19.03.2015

Białostockie Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach Kampanii edukacyjnej „Jeż swój zwierz” rozpoczyna ogólnopolską akcję informacyjną. Celem projektu jest ochrona jeży. Krajowa Rada PZD postanowiła przyłączyć się do tej akcji. czytaj więcej


Senat uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 06.03.2015

5 marca br. Senat RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z jedną poprawką. Za przyjęciem projektu ustawy zagłosowało 85 Senatorów. Teraz projekt działkowców wróci do Sejmu, gdzie Posłowie będą głosować nad zmianą wprowadzoną do projektu przez Senat. czytaj więcej


Projekt regulaminu ROD skierowany do konsultacji - 27.02.2015

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem regulaminu ROD, Krajowa Rada postanawia skierować ten dokument do wszystkich okręgów, aby w trybie pilnym przeprowadziły nad nim we własnym zakresie konsultacje. czytaj więcej


"Stop Rozbiórkom Altan" w Senacie - 23.02.2015

Na stronie Senatu zamieszono informację, że na najbliższym posiedzeniu w dniu 4 marca 2015r. zostanie rozpatrzona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - ma być rozpatrywana jako pkt 4 w porządku obrad.

Pod adresem http://senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,414,1.html możecie Państwo znaleźć linki do materiałów sejmowych i senackich dotyczących prac nad obywatelskim projektem ustawy Stop Rozbiórkom Altan. czytaj więcej


Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 10.02.2015

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przed rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny. czytaj więcej


Zamieszkiwanie na działkach - 19.01.2015

Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety są ludzie, którzy w sposób świadomy łamią to prawo. Problem staje się głośny co roku, najczęściej w grudniu, gdy zarząd ogrodu zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyłączy prąd i wodę. Zarządy ROD i Związek są wówczas atakowane przez media i organizacje społeczne za uniemożliwianie godnego mieszkania na działkach. czytaj więcej


Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania - 19.01.2015

Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku, wczoraj – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, który reprezentuje działkowców w Polsce. czytaj więcej


Komunikat w sprawie rejestracji nowego statutu PZD - 19.01.2015

Krajowa Rada PZD informuje, że nadal trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania zmiany statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przypominamy, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem. czytaj więcej


KOMUNIKAT KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych - 19.01.2015

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. zajmowała się sprawą roszczeń do gruntów warszawskich ROD, a w szczególności roszczeniami z „Dekretu Bieruta”. Zainicjowane to było działaniami Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie. czytaj więcej


KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sytuacji ogrodów i działkowców w Krakowie - 19.01.2015

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się z sytuacją ROD i działkowców w Krakowie. Temat ten został podjęty w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXXXI/1904/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i nałożeniem na krakowskie ROD i działkowców opłat z tytułu użytkowania gruntów ROD o nieuregulowanej sytuacji prawnej. czytaj więcej


Fundusz Obrony ROD - 19.01.2015

Krajowa Rada PZD uchwaliła nową uchwałę w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD. Fundusz Obrony funkcjonuje w PZD od 2009 r. W obecnej sytuacji ogrodów działkowych, szczególnie zagrożonych roszczeniami, istnienie tego Funduszu stało się wręcz koniecznością, należało jednak dostosować jego funkcjonowanie do nowych podstaw prawnych, na jakich oparta jest działalność PZD. czytaj więcej


Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD - 19.01.2015

W 2015 r. kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jest to rok sprawozdawczo-wyborczy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a więc w ROD należących do PZD, okręgach i jednostce krajowej. czytaj więcej


Informacja na temat zebrań wszystkich działkowców - 19.01.2015

18 stycznia 2015 r. dobiega końca termin wyznaczony przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych na przeprowadzenie zebrań, na których wszyscy działkowcy w ROD mają zdecydować o wyborze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem. Do dnia 12 stycznia 2015 r. odbyły się zebrania w 4806 ROD (97,62% wszystkich ROD). W zdecydowanej większości – w 4568 ogrodach – działkowcy postanowili, że chcą aby ich ogrodem nadal zarządzał PZD. czytaj więcej


Działkowcy w wyborach samorządowych - 19.01.2015

Po raz pierwszy do wielu lat działkowcy kandydujący w wyborach samorządowych rekomendowani przez struktury Polskiego Związku Działkowców osiągnęli tak dobre wyniki. Cieszy nas, że do różnych szczebli samorządu terytorialnego wybrano 398 działkowców. Z tej grupy 59 działkowców wybranych zostało na funkcje prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad miejskich, gminnych i powiatowych. czytaj więcej


Obradowała Krajowa Rada PZD - 19.01.2015

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes Związku przedstawił sytuację ogrodów i Związku na tle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczególną uwagę zwrócił na postanowienie referendarza sądowego odmawiające rejestracji statutu PZD uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjedzie PZD 23 października 2014 r. Referendarz podważył tryb uchwalenia statutu, choć poprzedni statut zarejestrowany przez KRS był uchwalony dokładnie w tym samym trybie, a stan prawny nie zmienił się. czytaj więcej


Protest Komisji Warszawskiej wobec spłaty dekretowców warszawskimi ogrodami - 16.01.2015

"Pozostajemy w głębokim przekonaniu, że nikogo nie przekona ani agresywna postawa, ani takaż retoryka prezentowana przez Zrzeszenie „Dekretowiec”. Czym bowiem innym od - zdaniem Zrzeszenia - wszechogarniającego bezprawia jest jego propozycja? Mamy też nadzieję, że władze Warszawy - gdyby dostrzegły w propozycji Zrzeszenia jakiś zalążek pomysłu na zdobycie środków na odszkodowania dla „dekretowców” czytaj więcej


Apel działkowców do Członków Sejmowej Komisji Infrastruktury - 13.01.2015

"Przesyłając ten apel do Państwa zwracamy się o zrozumienie sytuacji działkowców z całej Polski i poparcie naszej inicjatywy o zmianę Prawa budowlanego i innych ustaw w kwestii definicji altany działkowej. Posiadane przez nas niejednokrotnie kilkudziesięcioletnie altany nigdy nie były przedmiotem sporu w sferze formy i rodzaju budowli. Altany zawsze były obiektami drewnianymi lub murowanymi, zamkniętymi, służącymi zabezpieczeniu mienia i odpoczynkowi działkowca. Od 100 lat altany działkowe to małe domki w ROD. Mamy nadzieję, że Państwa wiedza, ocena sytuacji i empatia doprowadzą do szybkiej zmiany ustaw dla dobra całej społeczności działkowców" - piszą w liście do Członków Sejmowej Komisji Infrastruktury działkowcy z ROD 'Dębniki' w Krakowie. czytaj więcej


Składka członkowska a opłata na zarządzanie - 22.12.2014

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. czytaj więcej


Biuletyn Informacyjny- 22.12.2014

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest przede wszystkim XXIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Ponadto przeczytać można o walnych zebraniach sprawozdawczo - ustawowych, wytycznych do sprawozdań finansowych oraz o inicjatywie obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego. Zachęcamy do lektury. czytaj więcej


Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie altan - 19.12.2014

W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu przedstawił z trybuny sejmowej mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to już druga w krótkim czasie inicjatywa środowiska działkowców, którą tym razem poparło ponad 700 000 osób. czytaj więcej


KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD - 15.12.2014

Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r. wyłącznie drogą elektroniczną. czytaj więcej


Komunikat Krajowej Rady PZD dla zarządów ROD - 15.12.2014

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami . czytaj więcej


"Obradowała Krajowa Rada PZD" - 15.12.2014

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego. czytaj więcej


Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku? - 15.12.2014

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55). czytaj więcej


Spotkanie w sprawie altan z przedstawicielami rządu - 04.12.2014

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas rozmów z Premier Ewą Kopacz, w dniu 3 grudnia 2014r. Prezes PZD oraz pełnomocnicy Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” odbyli spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Jego tematem było omówienie propozycji poprawek zgłoszonych przez stronę rządową do obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej altan. czytaj więcej


Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego - 03.12.2014

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. czytaj więcej


"Czy premier przetnie spory o altany działkowców?" - 03.12.2014

"Kwestia orzeczenia NSA w sprawie altan i konsekwencje, jakie w jego rezultacie może ponieść prawie milion działkowców, budzą coraz większe emocje. Tematem zainteresowali się politycy. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożyli posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Spotkanie w sprawie altan z przedstawicielami rządu - 04.12.2014

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas rozmów z Premier Ewą Kopacz, w dniu 3 grudnia 2014r. Prezes PZD oraz pełnomocnicy Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” odbyli spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Jego tematem było omówienie propozycji poprawek zgłoszonych przez stronę rządową do obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej altan. W trakcie rozmów szczegółowo omówiono zmiany, których celem - zgodnie z intencją pani Premier - ma być doprecyzowanie zapisów projektu obywatelskiego w taki sposób, aby nie można było zakwestionować legalności żadnej z altan spełniających ustawowe wymogi w zakresie gabarytów. Strona społeczna poruszyła również kwestię ewentualnych przepisów wykonawczych do ustawy, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowego stosowania nowych przepisów przez organy nadzoru budowlanego i odpowiednio zabezpieczyć interesy działkowców. czytaj więcej


Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego - 03.12.2014

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp czytaj więcej


"Czy premier przetnie spory o altany działkowców?" - 03.12.2014

"Kwestia orzeczenia NSA w sprawie altan i konsekwencje, jakie w jego rezultacie może ponieść prawie milion działkowców, budzą coraz większe emocje. Tematem zainteresowali się politycy. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożyli posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 28.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska, Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. czytaj więcej


KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD - 28.11.2014

Na stronie internetowej PZD został opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawiliśmy efekty działania ustawy o ROD, w szczególności rodzinne ogrody działkowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie użytkowania do gruntu ROD zostały pozytywnie załatwione. Przypominamy, że na dzień 17.11.2014 r. udało się uzyskać decyzje w stosunku do 34 ROD o pow. 160 ha. czytaj więcej


"Komunikat Krajowej Rady PZD" - 28.11.2014

Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej. czytaj więcej


"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?" - 28.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji. W tej niezwykle ważnej dla niemal miliona polskich rodzin sprawie, wyrażone przez Ministerstwo stanowisko musi budzić zdziwienie. czytaj więcej


Sesja Rady Miasta Krakowa

5 listopada działkowcy wzięli udział w sesji Rady Miasta Krakowa, by zaprotestować przeciwko zaproponowanej opłacie za użytkowanie terenów w wysokości 0,1% wartości gruntów zajmowanych przez ROD nie posiadających decyzji.
W trakcie wcześniejszych spotkań i przeprowadzonych rozmów z wieloma Radnymi Miasta doszło do porozumienia w rezultacie którego radny Dominik Jaśkowiec złożył poprawkę do wcześniej zaproponowanej uchwały, aby obniżyć stawkę z 0,1% do 0,02% wartości gruntu. Dzięki dużemu zrozumieniu Radnych i ich głosom obniżona stawka została przyjęta. Trzeba dodać, że na spotkaniu z Prezydentem Jackiem Majchrowskim działkowcy usłyszeli zapowiedź weryfikacji stawki, a nazajutrz otrzymali zgodę Prezydenta na 0,02%.
Biorąc pod uwagę, że działkowcy za własne pieniądze utrzymują tereny zielone w mieście, to żadna dodatkowa opłata nie cieszy, ale ta obniżka, to mimo wszystko znacząca różnica.Krakowscy działkowcy spotkali się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim

Wczoraj, 3 listopada 2014 r. działkowcy, prezesi krakowskich ROD, a także prezesi Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD spotkali się z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, by rozmawiać o zaproponowanych przez magistrat opłatach za użytkowanie gruntów przez Rodzinne Ogrody Działkowe. czytaj więcej


Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut - 24.10.2014

W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczyli Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem przyjęcia (23 października 2014r.) wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu. czytaj więcej


Nowy Statut PZD - 24.10.2014

Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. czytaj więcej


Działkowcy u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha - 10.10.2014

Delegacja Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, mec. Bartłomiejem Piechem – pełnomocnikiem Komitetu oraz prezesami okręgów PZD: Łódzkiego – Izabelą Ożegalską, Toruńskiego-Włocławskiego – Piotrem Gadzikowskim, Mazowieckiego – Zygmuntem Kacprzakiem, Śląskiego – Józef Noskim, została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z SLD. W spotkaniu udział wziął także wieloletni przyjaciel działkowców – poseł Zbigniew Zaborowski (SLD). Pełnomocnik Komitetu mec. Piech przekazał wicemarszałkowi symboliczne 1000 podpisów z ziemi toruńskiej, złożonych pod projektem inicjatywy obywatelskiej wraz z prośbą o poparcie i osobiste zaangażowanie się w sprawę obrony altan. czytaj więcej


Spotkanie u wicemarszałka Marka Kuchcińskiego - 10.10.2014

Podczas składania podpisów poparcia dla projektu „Stop rozbiórkom altan”, delegacja działkowców została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z PiS. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: posłowie PiS Bartosz Kownacki i Wojciech Zubowski, przewodniczący delegacji wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak – prezes OZ PZD w Szczecinie, mecenas Tomasz Terlecki – wicepełnomocnik komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”, Barbara Kokot – prezes OZ PZD w Bydgoszczy, Józef Noski – prezes OZ Śląskiego PZD, Agnieszka Sycz – prezes OZ Podkarpackiego PZD. czytaj więcej


Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: Sejm nie będzie przedłużał prac nad projektem „Stop rozbiórkom altan” - 10.10.2014

9 października przedstawiciele Komitetu „Stop rozbiórkom altan” przekazali do Sejmu blisko 700 000 podpisów poparcia złożonych pod obywatelskim projektem ustawy, mającym na celu obronę altan przed masową rozbiórką. Złożenie podpisów poprzedziło spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, który spotkał się z delegacją działkowców w imieniu marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Działkowców reprezentowali: prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnik Komitetu mecenas Bartłomiejem Piech, prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, prezesem OZ Wrocław Janusz Moszkowski, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. W spotkaniu wzięli także udział: poseł Stanisław Kalemba, poseł Piotr Zgorzelski oraz poseł Dariusz Dziadzio. czytaj więcej


Działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia - 09.10.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” jest kolejnym, po obywatelskim projekcie ustawy o ROD, który zyskał rekordowe poparcie działkowców. Rzadko kiedy zdarza się, by jakakolwiek inicjatywa obywatelska uzyskała tak duże uznanie obywateli. „Te blisko 700 000 podpisów, które udało się nam zebrać chyba najlepiej potwierdza, że konieczne są jak najszybsze zmiany w prawie”- mówił podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przed Sejmem, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. czytaj więcej


Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć) - 09.10.2014

9 października działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wizęli także udział posłowie, reprezentujący rózne parie polityczne. czytaj więcej


Projekt nowego Statutu PZD - 26.09.2014

Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez powołaną w dniu 27 marca 2014r. Komisję ds. opracowania założeń do projektu Statutu PZD i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie. czytaj więcej


Gratulacje dla Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz - 26.09.2014

"W imieniu miliona polskich działkowców, Krajowej Rady PZD obradującej w dniu dzisiejszym, a także swoim jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam świadomość, że funkcja ta wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami, dlatego życzę Pani jak najwięcej satysfakcji z podejmowanych działań oraz samych sukcesów" - czytamy w liście przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz. czytaj więcej


Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 26.09.2014

25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD. czytaj więcej


Stanowisko KR PZD w sprawie wyborów samorządowych - 26.09.2014

Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD. czytaj więcej


Stanowisko KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców - 26.09.2014

Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. czytaj więcej


Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 26.09.2014

Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń. Dzięki tym działaniom Związkowi udało się w stosunku do 27 tys. ha gruntów ROD uzyskać prawo użytkowania wieczystego, a do blisko 3 tys. ha gruntów ROD - prawo użytkowania, potwierdzone stosownymi decyzjami i wpisami w księdze wieczystej. czytaj więcej


Stanowisko w sprawie udziału struktur oraz indywidualnych członków Związku w kampanii "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" - 26.09.2014

Podczas trwającej od dwóch miesięcy akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, uzyskał on poparcie przeszło 400 000 osób. Wynik ten już dziś pozwala stwierdzić, że zainicjowana przez Związek kampania pozyskania społecznego poparcia dla inicjatywy służącej ochronie praw działkowców, po raz kolejny osiągnęła sukces. czytaj więcej


Stanowisko KR PZD w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - 26.09.2014

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji. czytaj więcej


9 października przekazujemy podpisy do Sejmu - 26.09.2014

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD. czytaj więcej


Apel do działkowców i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 08.09.2014

Zwracamy się do Was o kontynuowanie solidarnej obrony naszych wspólnych praw i nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nieprzyjaznym nam środowiskom wciąż zależy na przejęciu terenów ogrodów działkowych. Nie możemy dopuścić do tego, by w miejscu altan powstały biurowce, apartamentowce czy galerie handlowe. Pamiętajmy, że jedność jest gwarantem naszego sukcesu. czytaj więcej


Krajowe Dni Działkowca na zdjęciach - 08.09.2014

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się 6 września br. w ROD "Rakowiec" w Warszawie czytaj więcej


List otwarty Uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r. do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w obronie obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 08.09.2014

Szanowna Pani Profesor. Zgromadzeni w dniu 6 września 2014r. uczestnicy Krajowych Dni Działkowca, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w środowisku działkowców wywołują inicjatywy podejmowane przez Panią profesor wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Apelujemy o zaprzestanie angażowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w działania wymierzone przeciwko obywatelskiej ustawie o ROD. czytaj więcej


Radosne obchody Krajowych Dni Działkowca 2014 roku - 08.09.2014

Blisko 600 działkowców z całej Polski przyjechało w dniu 6 września do Warszawy, by wspólnie świętować kolejne już Krajowe Dni Działkowca. Rok temu nikt nie miał pewności, że działkowcy będą mogli spotkać się ponownie z okazji tego wielkiego święta. Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich użytkowników działek uchwalona została nowa ustawa o ROD, która jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce. czytaj więcej


Najstarszy krakowski Rodzinny Ogród Działkowy - „Dębniki” zostaje w PZD
30 sierpnia 2014 r. podczas ustawowego zebrania, Działkowcy ROD „Dębniki” w Krakowie, zadecydowali o wyborze stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród. W trakcie zebrania Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebrani stanowią ustawowe kworum, zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały. Po wystąpieniu prezes ROD Ewy Błachut, omawiającej poszczególne aspekty przemawiające za pozostaniem w PZD, wywiązała się dyskusja. Działkowcy w swoich pytaniach wyrażali troskę o: gwarancje przetrwania ustawy o ROD, skuteczność pozyskania decyzji użytkowania gruntu, opłaty, system organizacyjny, statut. Na wszystkie pytania uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Po złożeniu propozycji uchwały do Komisji Uchwał i Wniosków o pozostawieniu ROD „Dębniki” w strukturach PZD, przeprowadzono głosowanie. Z pośród obecnych na zebraniu działkowców, wniosek poparło 97% osób. Zatem podjęto uchwałę o pozostawieniu ROD „Dębniki” jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu prowadzenie ogrodu. Analiza problemów, zrozumienie i mądra ocena sytuacji pozwoliły działkowcom podjąć powyższą decyzję.


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 218 tysięcy osób

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 218 tysięcy osób. czytaj więcej


Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów - pobierz listę - 24.07.2014

W piątkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej


Informator działkowca - 24.07.2014

W najbliższych dniach do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych trafi najnowszy numer "Informatora dzialkowca". Można w nim znaleźć m.in. informację na temat rozpoczętej 18 lipca br. akcji zbierania podpisów pod projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz nie których innych ustaw, porady ogrodnicze na miesiąc sierpień, informację na temat stanu prawnego gruntów ROD i roszczeń do gruntów. Zachęcamy do lektury. czytaj więcej


Biuletyn Informacyjny - 24.07.2014

W najbliższch dniach do wszystkich OZ oraz ROD trafi najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego". Można w nim znajleźć m.in. informację na temat działań Komitetu "STOP rozbiórkom altan", prac nad nowym Statutem PZD, roszczeń do gruntów ROD, uchwał przyjętych przez Krajową Radę PZD, a także porady prawne. czytaj więcej


Projekt statutu PZD przekazany do konsultacji

Od kilku miesięcy w PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W celu opracowania jego zapisów KR PZD powołała specjalną komisję, której działania wspiera zespół doradców, składający się z prawników PZD z całego kraju. Dotychczas, komisja i zespół doradczy, spotkały się kilkakrotnie w celu rozpatrzenia wszystkich propozycji zgłoszonych przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. Podczas prac komisja korzystała również z opracowań i analiz prawnych wykonanych na jej zlecenie, a poświęconych poszczególnym zagadnieniom regulowanym przez statut. czytaj więcej


Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinna szkodzić obywatelom

"Trudno pogodzić się z faktem, że Rzecznik Praw Obywatelskich, zamiast bronić ustawy i praw działkowców, pod wpływem wystapień nielicznej grupy niezadowolonych osób, próbuje zapoczątkować uchylenie ustawy, ktora powstała z inicjatywy obywateli" - czytamy w stanowisku Prezydium OZ Małopolskiego. czytaj więcej


Komunikat w sprawie prac nad statutem PZD

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 r. omówiło wnioski i oceny zgłoszone w wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu statutu PZD przez niektóre okręgowe zarządy PZD, jak również przez ich członków. czytaj więcej


Komitet „Stop rozbiórkom altan” składa zawiadomienie o jego powołaniu do Marszałek Sejmu

W dniu 3 lipca br. pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” złożył do Marszałka Sejmu zawiadomienie o powołaniu Komitetu promującego obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej


PZD proponuje ustawę – STOP rozbiórkom altan!

9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty nie spełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są wg nadzoru budowlanego samowolą budowlaną. Od 9 stycznia br. praktycznie każdy z działkowców powinien więc mieć świadomość, że - w opinii urzędników - złamał prawo budowlane. Aby uniezależnić się od uznaniowych decyzji urzędników, musimy doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego. czytaj więcej


Komunikat w sprawie prac nad statutem PZD

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r. Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z projektem nowego statutu PZD będącego efektem kilkumiesięcznych intensywnych prac Komisji Statutowej. czytaj więcej


Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD, podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca 2014r., zapoznało się z informacjami okręgowych zarządów PZD na temat odbywających się w ogrodach ustawowych zebrań wszystkich działkowców. Zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r. zebrania mają się odbyć we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych do 18 stycznia 2015 r. Na tych zebraniach działkowcy mają podjąć decyzję o wyborze stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród. czytaj więcej


Trwają intensywne prace nad Statutem

W Krajowej Radzie PZD trwają intensywne prace nad nowym Statutem. W dniu 8 maja w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie komisji statutowej oraz zespołu doradczego, powołanego przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD). Prace wsparli także członkowie Prezydium KR PZD, którzy posiadają wnikliwą wiedzę na temat funkcjonowania ogrodów i doskonale wiedzą, jakie rozwiązania mogą dobrze sprawdzić się w praktyce. czytaj więcej


W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają - 07.04.2014

Niemal każdego dnia do KR PZD napływają pytania działkowców, w sprawie nowej ustawy o ROD oraz Regulaminu ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić zakładkę, w której prawnicy KR PZD i OZ będą udzielali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. czytaj więcej


Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD - 12.03.2014

Tegoroczne walne zebrania w ROD będą musiały przebiegać zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego Prezydium KR PZD uchwaliło wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia tych zebrań oraz opracowało wzory druków niezbędnych do odbycia walnych. Dokumenty zostały opublikowane w "Biuletynie Informacyjnym (1/2014), który został przekazany do wszystkich Okręgowych Zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych. Dokumenty są także do pobrania z naszej strony internetowej. czytaj więcej


Zweryfikowany Statut PZD - 12.03.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD. czytaj więcej


Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego - 12.03.2014

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów. czytaj więcej


Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014

Sprawa ogrodów działkowych nie schodziła z afiszy przez długie miesiące. To niemalże 18 miesięcy intensywnej walki o być albo nie być dla blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Setki tysięcy listów, petycji i apeli do władz RP i polityków, a przede wszystkim milion podpisów pod inicjatywą obywatelską świadczy nie tylko o ogromnej determinacji działkowców, ale także o tym, jak sprawa ta była i jest ważna dla kilku milionów Polaków. czytaj więcej


Jarząbek winny - 27.01.2014

Dnia 21 stycznia 2014r. przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu odbyła się rozprawa karna przeciwko znanemu „bojownikowi o wolność ogrodów” Ireneuszowi Jarząbkowi. czytaj więcej


Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. czytaj więcej


Co nowego w ustawie działkowej? - 16.01.2014

Już za trzy dni, tj. 19 stycznia, wejdzie w życie nowa ustawa działkowa. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli ogrodów nie dotknie rewolucja. Ustawa nie jest jednak pozbawiona zupełnie nowych rozwiązań. Oto najważniejsze z nich: czytaj więcej


Trwają prace nad Regulaminem ROD - 16.01.2014

Wejście nowego prawa dla ogrodów nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Ustawa zapewnia bowiem ewolucyjne, a nie rewolucyjne przechodzenie do nowego prawa. Poza tym Związek od dawna pracuje nad dostosowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do codziennej działalności ogrodów. Obecnie w KR PZD trwają intensywne prace nad Regulaminem ROD. 16 stycznia odbyło się posiedzenie specjalnego zespołu powołanego przez Prezydium KR PZD, który pracował nad nowym Regulaminem ROD. W obradach uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz mec. T. Terlecki i mec. Bartłomiej Piech. czytaj więcej


Statut Polskiego Związku Działkowców zweryfikowany pod kątem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD. czytaj więcej


Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału

Przyjęcie dokumentów wdrożeniowych nie było jedynym tematem, nad którym musiała pochylić się - podczas swojego czwartkowego posiedzenia - Krajowa Rada PZD. Problemem, który ponownie powrócił w ostatnich dniach, są działania dobrze znanego wszystkim działkowcom Związku Miast Polskich, który, jak się okazuje, nie zamierza składać broni i kończyć walki jaką od dawna toczy z działkowcami. Potwierdzeniem tego jest list, który ZMP skierował do prezydenta Bronisława Komorowskiego, podważając konstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej i zwracając się z prośbą o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego czytaj więcej


  Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw - 09.01.2014

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40). Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa. czytaj więcej


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych  ogrodach działkowych - 19.12.2013

W środę (18 grudnia) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD, który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej, tj. 16 grudnia. czytaj więcej


Prezes PZD E. Kondracki komentuje podpisanie ustawy przez Prezydenta - 19.12.2013

„Z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o podpisaniu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Kończy to batalię PZD i wszystkich polskich działkowców o nową ustawę, a w praktyce o dalsze istnienie ogrodów działkowych i zachowanie praw działkowców. Jest to wielki sukces demokracji, ale także polskiego parlamentaryzmu i państwa. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest pierwszą, którą polski Parlament uchwalił w oparciu o projekt obywatelski. Jest to dobra droga dla tworzenia państwa obywatelskiego. czytaj więcej


Jak działkowcy walczyli o ustawę - 14.12.2013

Początek roku sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom. Jeżeli chodzi o działkowców, to ostatnie miesiące nie były z pewnością czasem łatwym, gdyż upłynęły pod znakiem walki o nową ustawę działkową. Trzeba przyznać, że była ona wyjątkowo trudna i gdybyśmy chcieli przedstawić ją obrazowo, to najłatwiej można byłoby to zrobić za pomocą sinusoidy. Gdy już się wydawało, że sprawa działkowców nabiera pozytywnego biegu, pojawiały się nowe, niejednokrotnie zaskakujące trudności. Najważniejsze jednak, że nawet gdy działkowcy znajdowali się w tzw. przysłowiowym dołku, potrafili się zmobilizować, by skutecznie walczyć o przysługujące im prawa. Gdyby nie ich konsekwencja i determinacja, z pewnością nie zakończyliby 2013 roku z tak dużym sukcesem, jak się to stało. czytaj więcej


Ustawa działkowa czeka już tylko na podpis Prezydenta - 13.12.2013

21 dni od jutra (14.12 br.) – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym (13.12.2013r.) zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie kolejny raz, tym razem już ostatni, zajmowali się dziś ustawą działkową po tym, jak Senat wprowadził do niej 4 poprawki. Niemalże jednogłośnie przyjęto wszystkie zmiany zaproponowane przez izbę wyższą. czytaj więcej


Parlament zakończył prace nad ustawą - 13.12.2013

21 dni od jutra – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie głosowali kolejno nad każdą poprawką. W sumie za odrzuceniem poprawek Senatu głosowało zaledwie 13 posłów, pozostali jednomyśłnie przyjęli zmiany proponowane przez izbę wyższą. czytaj więcej


Senatorowie zagłosują ws. nowej ustawy działkowej - 05.12.2013

11 grudnia (środa) w Senacie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą działkową. Jeżeli Senatorowie przyjmą projekt bez poprawek, to trafi on następnie na biurko prezydenta, który ma maksymalnie 21 dni na jego podpisanie. czytaj więcej


„Uważam, że to my powinniśmy powiadomić prokuraturę o oszczerstwach pana Jarząbka” - 05.12.2013

„Teraz ten człowiek zarzuca nam przestępstwa i ubliża. Dziwię się tez jego prawnikowi, że podjął się pomocy prawnej i sam nie wstydzi się w sposób bezczelny zarzucać nam tego samego i straszyć nas prokuratura, CBA” – pisze Zygmunt Kacprzak z Radomia. czytaj więcej


Ustawa działkowa skierowana pod obrady Senatu - 05.12.2013

Komisje Senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - przyjęły we wtorek (3.12.13) obywatelski projekt ustawy o ROD, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu, gdzie senatorem sprawozdawcą będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO). czytaj więcej


Prawdziwe oblicze Ireneusza Jarząbka - 05.12.2013

Prace nad nową ustawą dobiegają końca. Działkowcy liczą na szybką decyzję Senatu oraz podpis Prezydenta, aby przepisy weszły w życie już od nowego roku. Dzięki temu nie utracą praw do gruntów i majątku, a w efekcie – uchronią swoje ogrody przed likwidacją. Tymczasem im bliżej przyjęcia ustawy, tym zacieklejsze ataki ze strony grupki osób, które przedstawiają się jako przedstawiciele „niezależnych” działkowców. Spośród tej garstki, szczególną agresywnością i zacietrzewieniem wyróżnia się niejaki Ireneusz Jarząbek. Od miesięcy robi wszystko, żeby oczernić nie tylko ustawę, ale każdą osobę, która ośmiela się popierać inicjatywę prawie miliona obywateli. Nie licząc się z nikim, publicznie odsądza innych od czci oraz rzuca wydumane i kłamliwe oskarżenia w celu storpedowania prac legislacyjnych. czytaj więcej


Działkowcy reagują na działania stowarzyszeń ogrodowych - 01.12.2013

Obywatelski projekt ustawy o ROD poparło blisko milion obywateli. Jest też jednak garstka osób, dla których przepisy te są niewygodne. Chodzi o członków tzw. stowarzyszeń ogrodowych, którzy walczą o legalizację samowoli budowlanych w ogrodach, dopuszczenie zamieszkiwania na działkach, czy też opodatkowanie działkowców i wygaszenia ich praw do terenów ROD. Ponieważ propozycje te stoją w sprzeczności z zasadami funkcjonowania ROD oraz są sprzeczne z założeniami projektu obywatelskiego działkowcy z całej Polski zaczęli wysyłać listy, w których wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec tak krzywdzących propozycji garstki członków stowarzyszeń. Ich treść publikujemy poniżej. czytaj więcej


Prezes PZD dziękuje wszystkim za wsparcie i gratulacje - 27.11.2013

Drodzy działkowcy!

Po przyjęciu przez Sejm projektu obywatelskiego do KR PZD spłynęły setki gratulacji wyrażonych drogą listową, mailową i telefoniczną. Czuję się zobowiązany, by wyrazić swoją głęboką wdzięczność za wszystkie wyrazy uznania kierowane zarówno pod moim adresem, jak i całego Prezydium oraz KR PZD, a także dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i jego pełnomocników mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za nieustające wsparcie i słowa otuchy, które w tym trudnym okresie dawały nadzieję i wiarę w sens walki o dobre prawo dla ogrodów i działkowców. czytaj więcej


Dziennik Trybuna: "Tę bitwe wygrali działkowcy" - 27.11.2013

"Sejm po siedmiu miesiącach politycznych przepychanek i emocjonalnych dyskusji nad kształtem nowego prawa dla ogrodów, w końcu uchwalił ustawę zgodną z oczekiwaniami działkowców" - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Dziennika Trybuna". czytaj więcej


"Dziennik Nowy" Działkowcy odnieśli zwycięstwo - 27.11.2013

"Trzeba było blisko 7 miesięcy sejmowej debaty, przepychanek w specko-misji, działkowych protestów i pikiet przed instytucjami państwowymi. Trzeba było ostrych wystąpień, listów do premiera, marszałka, władz wojewódzkich i „wszystkich świętych", by obywatelski projekt ustawy, poparty blisko milionem podpisów, na tyle zyskał w oczach parlamentarzystów, by zechcieli go poprzeć " - pisze "Dziennik Nowy" czytaj więcej


Senat rozpocznie prace nad ustawą działkową - 26.11.2013

3 grudnia (wtorek) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 15.00. czytaj więcej


Podziękowanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dla Premiera Donlada Tuska - 26.11.2013

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD skierował podziękowania do Premiera Donalda Tuska, za osobiste zaangażowanie i wsparcie milionowego środowiska działkowców w staraniach o uchwalenie dobrej ustawy czytaj więcej


Podziękowanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego dla posłów, którzy zagłosowali za ustawą działkową - 26.11.2013

"Jesteśmy wdzięczni za podjęcie słusznej decyzji przy głosowaniu nad tym projektem. Odbieramy to jako dowód uznania ze strony parlamentarzystów dla zwykłych obywateli, dla działkowców, którzy potrafili się zorganizować i przedłożyć Wysokiej Izbie dokument zasługujący na jej akceptację" - napisał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w listach do klubów parlamentarnych PO, PiS, PSL, SLD, RP, SP i koła poselskiego ID. czytaj więcej


Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę działkową!

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu). czytaj więcej


Komentarz Prezesa PZD po przyjęciu ustawy działkowej przez Sejm - 22.11.2013

"Jest to ogromny sukces" - mówi po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy działkowej Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i dodaje, że coraz bardziej realna staje się szansa, że do 21 stycznia 2014r. działkowcy będą mieli dobrą ustawę, popartą poprzez wszystkie kluby parlamentarne. Prezes PZD podkreśla jednocześnie, że po raz pierwszy w historii Sejm uchwalił projekt obywatelski, który poparły wszystkie kluby parlamentarne. czytaj więcej


Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem - 15.11.2013

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski. czytaj więcej


Posłowie opozycji apelują o przyspieszenie prac nad ustawą działkową (wideo) - 08.11.2013

W związku z zablokowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie opozycji apelowali dziś w Sejmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o pilną interwencję ws. uchwalenia nowej ustawy działkowej i zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie Twojego Ruchu, SLD, PiS, Inicjatywy Dialogu oraz niezrzeszony poseł John Godson, występując na pięciu odrębnych konferencjach prasowych, zwrócili uwagę, że jeśli prace nie zostaną podjęte na jednym z najbliższych posiedzeń sejmowych, proces legislacyjny nie zostanie zakończony w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie. czytaj więcej


Ustawa poważnie zagrożona - 07.11.2013

Z dnia na dzień coraz bardziej realnym staje się scenariusz zgodnie, z którym 21 stycznia 2014 r. działkowcy pozbawieni zostaną jakiejkolwiek ochrony prawnej. W tym momencie prace nad nową ustawą działkową utknęły w martwym punkcie. Platforma, wbrew swoim wcześniejszym obietnicom, milczy i nic nie wskazuje na to, by zależało jej na przyspieszeniu prac nad nową ustawą działkową. Tymczasem czas biegnie nieubłaganie. Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego minęło 16 miesięcy, na uchwalenie ustawy pozostało zaledwie 75 dni. Patrząc na to, przez jakie etapy procesu legislacyjnego musi przejść nowa ustawa działkowa, każdy stwierdzi, że czasu jest naprawdę bardzo mało. czytaj więcej


Rozmowy Prezesa PZD z kierownictwem klubu PSL - 06.11.2013

W dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2013r) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z kierownictwem Klubu PSL - jego przewodniczącym posłem Janem Burym oraz przewodniczącym Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej posłem Piotrem Zgorzelskim. Spotkanie poświęcone było obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD, którego wejście w życie przed 21 stycznia 2014 r. staje się coraz mniej realne. czytaj więcej


"Nie poddajemy się i walczymy dalej" - 06.11.2013

My prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Radomiu apelujemy do Pana o wzięcie pod uwagę organizację protestu działkowców pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie . czytaj więcej


Kolejne zmarnowane spotkanie z PO - 30.10.2013

W dniu dzisiejszym, tj. 30.10.2013r. odbyło się spotkanie pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłem Markiem Łapińskim. Na rozmowy poseł przyprowadził grupę konsultantów wspierających Klub PO w pracach nad projektem obywatelskim. czytaj więcej


Sejm nie zdąży z nową ustawą? - 30.10.2013

W wypowiedziach dla mediów politycy PO zapewniają, że zdążą uchwalić ustawę w terminie wyznaczonym przez TK, tj przed 21 stycznia 2014. Na pozór brzmi to wiarygodnie, bo przecież z całej ustawy spór dotyczy jedynie art. 30. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Niestety NIE. czytaj więcej


Rozmowy z PO utknęły w martwym punkcie - 28.10.2013

W dniu 9 października odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z posłami Platformy Obywatelskiej: Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim, Krystyną Sibińską, Markiem Łapińskim oraz Stanisławem Żmijanem (przewodniczącym Komisji Infrastruktury). czytaj więcej


12 tysięcy działkowców manifestowało pod Sejmem i Kancelarią Premiera
10.10.2013


Kilkanaście tysięcy działkowców przy dźwiękach trąbek, gwizdków i wuwuzeli, powiewając związkowymi flagami i balonikami w kolorze żółto-zielonym, manifestowało 10 października br. pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. – Witam wielką polską rodzinę działkowców w Warszawie mówił Prezes Eugeniusz Kondracki witając przybyłych z całej Polski użytkowników działek. czytaj więcej
Apel KR PZD do polskich działkowców - 02.10.2013

Posłowie Platformy Obywatelskiej podczas prac Podkomisji Nadzwyczajnej pokazali, jaki jest ich stosunek do inicjatywy obywatelskiej, do głosu miliona rodzin polskich. czytaj więcej


80 lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DĘBNIKI” Kraków 1933-2013

21.września br. był dla działkowców dniem szczególnie ważnym, wyjątkowym i uroczystym – okazją do zamanifestowania ich przywiązania do swojego małego zielonego „świata”. Dlatego wystawa plonów mimo jesiennej już aury była bogata, barwna i budziła niekłamany podziw... czytaj więcej


Manifestacja w Krakowie - 20.09.2013 r.

W dniu 20 września 2013 r., przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przy ul. Basztowej 22, działkowcy z 269 małopolskich ogrodów działkowych, po raz kolejny zamanifestowali swoje niezadowolenie, z opieszałości posłów pracujących nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. czytaj więcej


Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie sytuacji, która zaistniała podczas posiedzeń podkomisji nadzwyczajnej w dniach 10 i 11 września 2013r - 12.09.2013

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że podczas prac Podkomisji Nadzwyczajnejw dniu l0 wrzesnia 2013 r. doszło do wręcz niesłychanej manipulacji ze strony posłów Platformy Obywatelskiej, a szczególnie przewodniczącej Krystyny Sibińskiej - czytamy w stanowisku Krajowej Rady PZD. czytaj więcej


Oświadczenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 11 września 2013 roku w sprawie manipulacji podczas procedowania nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 11.09.2013

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oświadcza, że w dniu 10 września br. został zmuszony do opuszczenia posiedzenia podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Tak zdecydowane działanie było jedyną możliwą reakcją na jawną manipulację, którą usiłowała przeforsować przewodnicząca podkomisji K. Sibińska wraz z posłami PO. czytaj więcej


Podwójne standardy prac podkomisji - 11.09.2013

W dniu 10 września br. wznowione zostały prace podkomisji sejmowej, zajmującej się projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na polecenie połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego, podkomisja miała ponownie rozpatrzyć sprawozdanie ze swoich prac, w zakresie uwag i opinii wniesionych do przedstawionej treści projektu. Jako że czas upływa nieubłaganie, polscy działkowcy wyrażali nadzieje, że trzy dni zaplanowane na powyższe prace przyniosą wszystkie oczekiwane rozstrzygnięcia i pozwolą na rychłe rozpoczęcie kolejnego etapu procesu legislacyjnego. czytaj więcej


Co rząd myśli na temat uwłaszczenia działkowców? - 11.09.2013

W dniu 11 i 12 września, Podkomisja nadzwyczajna zajmie się wnioskami i uwagami do projektu ustawy o ROD zgłoszonymi m.in. przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa i Biuro Analiz Sejmowych. czytaj więcej


Apel uczestników Krajowych Dni Działkowca do działkowców, struktur Związku oraz posłów PO


Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca 2013r. zwracają się do wszystkich działkowców i struktur Związku, o wypowiedzenie się na temat zmian dokonanych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD przez podkomisję sejmową. Posłowie z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski wprowadzili do projektu zapisy, które wywołują ogromne kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów mogą być niekonstytucyjne.

Przede wszystkim chodzi o tak zwane uwłaszczenie, które zróżnicowałoby działkowców, sparaliżowało zarządzanie ogrodami, ale co najważniejsze, w świetle dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mogłoby się okazać niekonstytucyjne. Wątpliwości te mogą spowodować skierowanie ustawy do Trybunału przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP. Oznaczałoby to, że do 21 stycznia 2014 r., kiedy przestanie obowiązywać ustawa o ROD z 2005 r., nie weszłaby w życie nowa ustawa. W efekcie ogrody zostałyby pozbawione ochrony prawnej, a działkowcy bezpowrotnie utraciliby dotychczasowe prawa do działek.

Zarządzanie ogrodami uniemożliwią również zapisy wprowadzające niekontrolowany obrót działkami. Ponadto przyczynią się do zmiany charakteru działek – stałyby się dostępne tylko dla ludzi bogatych!

Równie nieprzemyślane są przeforsowane przez PO oraz SP zmiany w przepisach przejściowych. Świadczą one o całkowitej nieznajomości realiów ogrodowych ze strony ich autorów. Swoisty maraton walnych zebrań w ogrodach – 4 zebrania działkowców w każdym ROD w przeciągu 14 miesięcy – jest niewykonalny. Do tego nakaz składania ponownych oświadczeń przez działkowców o przynależności do organizacji prowadzącej ogród - oznacza zebranie nawet 1 200 000 dokumentów, na co ogrody mają mieć zaledwie 5 miesięcy.

Działkowcy! Wypowiedzcie się na te tematy, może jednak ktoś nas wysłucha!


Posłanki i Posłowie Platformy Obywatelskiej!

Cóż za idea Wam przyświeca, że głosujecie wbrew woli tych, dla których uchwalacie prawo? Dlaczego, z uporem forsujecie rozwiązania, które działkowcom przyniosą tylko rozczarowanie, a ogrodom chaos i zagrożenie dalszego bytu? W imię jakich celów narażacie dorobek miliona, w większości niezamożnych rodzin?

Zreflektujcie się i wysłuchajcie głosu miliona polskich obywateli podpisanych pod projektem ustawy o ROD, póki jest jeszcze czas! Nie lekceważcie ludzi, bo Wam tego nie wybaczą.Uczestnicy

Krajowych Dni Działkowca 2013r.


Warszawa, dnia 31 sierpnia 2013r.
Krajowe Dni Działkowca 2013: W działkowej jedności jest prawdziwa siła - 31.08.2013

„Razem obronimy to, co stworzyliśmy” – to hasło, które towarzyszyło tegorocznym Krajowym Dniom Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 działkowców z całego kraju. czytaj więcej


Projekt obywatelski ponownie wraca do podkomisji - 28.08.2013

Zaledwie piętnaście minut trwało dzisiejsze, wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które miały przystąpić do dalszych prac nad nową ustawą działkową. Wystarczyło to jednak do tego, by na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej, projekt trafił ponownie do prac w podkomisji. czytaj więcejProjekt obywatelski po poprawkach Podkomisji Nadzwyczajnej - 22.08.2013

W dniu 30 lipca br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD otrzymał sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o ROD oraz trzech projektach poselskich. czytaj więcejSejm powraca do prac nad nową ustawą działkową - 22.08.2013

26 lipca podkomisja nadzwyczajna zakończyła pracę nad nową ustawą działkową. Teraz projektem zajmą się dwie komisje - Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, których wspólne posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia br. (środa). czytaj więcejUwłaszczenie działkowców – rewolucja w PO, czy może ustawa z „niespodzianką”? - 22.08.2013

Pod koniec lipca media podały sensacyjną wiadomość – Platforma Obywatelska uwłaszcza działkowców. Posłowie PO na specjalnej konferencji ogłosili, że działkowcy mają nieodpłatnie stać się użytkownikami wieczystymi lub właścicielami działek. Nic dziwnego, że w prasie dominowały radosne komentarze działkowców. Zwłaszcza ci z miast, takich jak Warszawa, Poznań czy Katowice, uwierzyli, że dzięki PO los uśmiechnął się do nich niczym do szczęśliwców z reklam Lotto. Kilkaset metrów działki to nieraz prawdziwy majątek, wart nawet milion zł. Jednak, czy ich radość nie okazała się przedwczesna? czytaj więcejProjekt obywatelski po poprawkach Podkomisji Nadzwyczajnej - 22.08.2013

W dniu 30 lipca br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD otrzymał sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o ROD oraz trzech projektach poselskich. czytaj więcejAnaliza i omówienie zmian, które zostały wprowadzone przez PO do projektu obywatelskiego - 29.07.2013

Czy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest jeszcze projektem obywatelskim, pod którym swe podpisy złożyło blisko 925 tysięcy obywateli?- pyta członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jan Stańczyk z Kielc. Zachęcamy do zapoznania się z gruntowną analizą i omówieniem tych propozycji zapisów PO, które zostały wprowadzone do tekstu obywatelskiego, którą zamieszczamy w dziale "Publicystyka związkowa" czytaj więcejProjekt obywatelski coraz mniej obywatelski

Po każdym posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu projekt obywatelski stawał się coraz mniej obywatelskim, a bardziej projektem Platformy Obywatelskiej. Konsekwentnie wykreślane były z niego i zmieniane ważne i istotne z punktu funkcjonowania ogrodów i zachowania idei ogrodnictwa działkowego zapisy. Na niewiele zdawały się dyskusje poprzedzające głosowanie. czytaj więcejDziałkowcy apelują do posłów o zachowanie projektu obywatelskiego w niezmienionym kształcie - 25.07.2013

"Apelujemy do Posłów o zachowanie tradycji odrodów działkowych, o nie przekształcanie ogrodów w instytucje o charakterze komercyjnym. W całej Europie ogrody działkowe znajdują się na gruntach publicznych, bo tylko wtedy działka w ogrodzie działkowym ma charakter świadczenia socjalnego Państwa na rzecz obywatela..." napisali Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu czytaj więcejStanowisko w sprawie poprawek Platformy Obywatelskiej do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 25.07.2013

Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD. czytaj więcejStanowisko KR PZD w sprawie uwłaszczenia działkowców - 25.07.2013

W nawiązaniu do przyjętej przez podkomisję treści art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz odbytej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. „uwłaszczenia działkowców”, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców oświadcza, iż nie jest przeciwna samej idei uwłaszczenia działkowców. Jednakże rozwiązanie przegłosowane w pracach podkomisji jest nie do zaakceptowania. czytaj więcejStanowisko KR PZD w sprawie poprawki Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do obywatelskiego projektu ustawy o ROD dotyczącej niekontrolowanego obrotu działkami - 25.07.2013

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 45 normował kwestię przenoszenia praw do działki. Proponowano w nim, aby przenoszenie praw i obowiązków wynikających z poszczególnych umów było uzależnione od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe miałoby dwa miesiące na podjęcie decyzji w tym względzie. Jeżeli w tym czasie nie podjęłoby żadnej decyzji, wówczas umowa o przeniesienie praw do działki uważana byłaby za zaakceptowaną. czytaj więcejWyślij list do posłów podkomisji i Marszałek Sejmu

Na wniosek przewodniczącego podkomisji Marszałek Sejmu wyraziła zgodę aby wyjazdowe obrady w sprawie ustawy o ogrodach działkowych odbyły się na terenie ogrodu. Posłowie PO krytykowali to rozwiązanie. Części z nich obecność działkowców przysłuchujących się obradom wyraźnie przeszkadzała. Wyślij do Marszałek Sejmu i posłów podkomisji list popierający transparentność prac Sejmu.

Wystarczy, że u góry wpiszesz swoje imię i nazwisko, a także adres e-mail. Aby wysłać list do parlamentarzystów musisz jeszcze przepisać kod (literowo-cyfrowy), który znajduje się pod treścią listu (zabezpiecza przed spamem), a następnie wcisnąć przycisk WYŚLIJ.

kliknij aby przejść na stronę, z której można wysłać list

Projekt obywatelski wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej

18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad podkomisji pod kierunkiem Przewodniczącego Podkomisji Bartosza Kownackiego (PiS) rozpatrzono trzy poselskie projektu ustaw o ogrodach działkowych. Jednogłośnie przyjęto wniosek zgłoszony przez posła PSL Piotra Zgorzelskiego, by projekt obywatelski był wiodący w dalszych pracach podkomisji.
czytaj więcej

Premier spotkał się z działkowcami (15.06.2013 r.)

Na prośbę kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski Związek Działkowców zorganizował spotkanie Donalda Tuska z działkowcami mazowieckimi. Odbyło się ono w sobotę (15 czerwca) br. w ROD Waszyngtona w Warszawie. Przebieg spotkania napawa działkowców optymizmem i daje nadzieję, że projekt obywatelski będzie wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej.
czytaj więcej

Kronika krakowska (5.06.2013 r.)

5 czerwca 2013 roku o godzinie 22:00 w telewizji TVP Kraków został wyemitowany odcinek Kroniki poświęcony działkowcom.
zobacz kronikę

Relacja z manifestacji w Krakowie (05.06.2013 r.)

Pomimo deszczowej pogody w manifestacji zorganizowanej przez Okręgowy Zarząd Małopolski PZD przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przy ul. Basztowej 22 w dniu 5 czerwca 2013 r. wzięło udział ponad 300 działkowców z całej Małopolski. Poza działkowcami z Krakowa uczestniczyli również przedstawiciele ogrodów z Nowego Sącza, Tarnowa, Brzeska, Andrychowa, Kęt, Starego Sącza, Olkusza, Oświęcimia, Zabierzowa, Myślenic, Wieliczki, Wadowic, Krzeszowic, Bukowna, Brodeł i Balic.
Manifestacja rozpoczęła się zbiórką o godzinie 10:30 na Placu Matejki w Krakowie, gdzie w strugach deszczu uczestnicy rozłożyli liczne transparenty, flagi, żółte i zielone parasole, założyli czapeczki związkowe i złożyli podpis pod Apelem do Premiera RP.
czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć

PO zmusiła działkowców do wyjścia na ulicęDziałkowcy zebrali blisko milion podpisów pod projektem obywatelskim. Tymczasem PO i rząd milczeniem zbywają setki tysięcy wystąpień działkowców, którzy jasno wyrażają swoje oczekiwania względem nowej ustawy o ogrodach działkowych. Tymczasem posłowie Platformy Obywatelskiej nie zważając na głos obywateli zmierzają do uchwalenia własnego projektu ustawy, który odbiera wszystkie prawa działkowcom i dąży do likwidacji ogrodów. W środowisku działkowym coraz większe jest niezadowolenie wywołane projektem posła Stanisława Huskowskiego, a co gorsza widmem jego realizacji. Dla PO ogrody to przede wszystkim 44 tys. ha, na których komercjalizacji i prywatyzacji można zarobić nie małe pieniądze. Jak szacują eksperci, wartość gruntów, które zajmują dziś ogrody działkowe szacowana jest na 1 bilion złotych. Kiedy władza nie szuka kompromisu i nie słucha swoich obywateli, to ludzie zmuszeni są wyjść na ulice, by walczyć o swoje prawa. To dlatego działkowcy zdecydowali się zamanifestować swój sprzeciw wobec propozycji PO.

Dla działkowców ogrody to MILION RODZIN, które uprawiają warzywa, wypoczywają i jednocześnie utrzymują tereny zielone w zabetonowanych miastach. Wartość ogrodów dla całego społeczeństwa jest nie do przecenienia.

Manifestacje działkowców odbędą się dnia 5 czerwca 2013r. prawie we wszystkich miastach wojewódzkich pod Urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi. Jedynie w Warszawie działkowcy manifestować będą pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowy plan dotyczący manifestacji w poszczególnych miastach znajduje się na www.pzd.pl

ZAPRASZAMY!!!


Kolejne pikiety w Krakowie pod biurami Posłów PO

W dniu dzisiejszym, po raz kolejny krakowscy działkowcy zorganizowali pikiety pod biurami Posłów Platformy Obywatelskiej:
czytaj więcej

Działkowcy walczą o ogrody. Relacja z pikiet.

Po raz kolejny działkowcy pikietowali przed biurami posłów PO. Chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec projektu autorstwa posłów Patfromy. W ocenie działkowców, to projekt obywatelski powinien stać się obowiązującym prawem. Poniżej prezentujemy pierwsze relacje zdjęciowe.
czytaj więcej

Sąd Najwyższy potwierdził opinie PZD

W ramach kampanii informacyjnej nt. projektu ustawy o ogrodach działkowych zgłoszonego przez PO, do ogrodów trafiła opracowana przez PZD ulotka porównująca projekt PO z inicjatywą obywatelską. Materiał ten był dezawuowany przez polityków PO. Zarzucali mu, że wprowadza działkowców w błąd. W szczególności dotyczyło to twierdzeń, że projekt PO prowadzi do komunalizacji lub nacjonalizacji prywatnej własności na działkach, czyli wywłaszczenia działkowca z własności altany, nasadzeń i innych urządzeń związanych trwale z gruntem. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kto miał rację.
czytaj więcej

Ustawą działkową zajmie się Podkomisja nadzwyczajna

Podczas wspólnego posiedzenia dwóch Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się 9 maja br, podjęto decyzję o utworzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustaw o ogrodach działkowych.
czytaj więcej

KOMUNIKAT - Wysokość opłaty rocznej w projekcie ustawy PO

Zgodnie z art. 20 projektu ustawy PO za korzystanie z gruntu i infrastruktury ogrodowej będzie należała się opłata. Opłatę tą, co roku będzie uiszczało stowarzyszenie ogrodowe na rzecz właściciela gruntu, ze środków zebranych od wszystkich działkowców. W opłacie rocznej będą partycypować działkowcy w zależności od powierzchni działki i udziału w powierzchni ogólnej ogrodu. Dodatkowo działkowcy będą musieli uiścić opłatę dodatkową w wysokości 20% opłaty rocznej, która zasili fundusz ogrodowy.

Opłata roczna ma być w kwocie do pięciokrotności podatku rolnego ustalonego jak dla użytku rolnego. Zatem zgodnie z projektem PO, przy obliczeniu opłaty rocznej będą miały zastosowanie analogiczne zasady jak przy obliczeniu podatku rolnego. Nie oznacza to jednak, że opłata roczna będzie tożsama z podatkiem rolnym.

Gdyby opłatę roczną obliczyć zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym tzn. wziąć pod uwagę powierzchnię ROD (wynikającą z ewidencji gruntów i budynków) i pomnożyć ją przez równowartość pieniężną 5 q żyta, a następnie przyjąć jej maksymalną wysokość (pięciokrotność) i powiększyć o 20% (opłata dodatkowa) to działkowcy będą musieli łącznie zapłacić 98 mln 656 296 zł.

Tak wyliczona opłata roczna jest wynikiem następujących obliczeń:
Podatek rolny od 1 ha (1 ha x 5 q żyta x 75,86 zł na 2013 r.) = 379,30 zł
Powierzchnia wszystkich ROD (powierzchnia działek + pow. ogólna) (stan na 31.12.2012) - 43 350, 1606 ha
Liczba działek użytkowanych (stan na 31.12.2012) - 923 315
379,30 zł (podatek rolny) x 43 350, 1606 ha (pow. wszystkich ROD) = 16 442 716 zł
16 442 716 zł x 5 (pomnożona zgodnie z art. 20 ust. 1 projektu PO) = 82 213 580 zł
82 213 580 zł x 20% (powiększona o opłatę dodatkową zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 projektu PO)= 82 213 580 zł + 16 442 716 zł = 98 656 296 zł
98 656 296 zł : 923 315 (liczba działek użytkowanych) = 106,85 zł (średnia opłata od działki).

WAŻNE !!!
Składka członkowska w PZD na 2013 r. wynosi 19 gr. od 1 m2 powierzchni działki, co daje łączną kwotę 61 mln 291 732 zł (66,38 zł - średnia składka członkowska od działki) z czego:
65 % zostaje w ROD na utrzymanie i zarządzanie ogrodami,
5 % przekazywanych jest na Fundusz Samopomocowy PZD i Fundusz Obrony ROD,
20 % przekazywanych jest na działalność 26 okręgowych zarządów PZD i
10% na działalność Krajowej Rady PZD.

Po wejściu w życie projektu ustawy PO, działkowcy będą musieli zapłacić ponad 98 mln złotych dla właściciela tylko za to, że korzystają z jego gruntu. Z tej kwoty nie będą pokrywane koszty utrzymania i zarządzania ogrodem. Za to będą musieli działkowcy zapłacić dodatkowo!!!


Posiedzenie komisji sejmowych ws. nowej ustawy działkowej - relacja "na żywo"

9 maja (czwartek) o godz. 8.30 rozpocznie się pierwsze posiedzenie komisji sejmowych: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas którego rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD oraz trzy projekty poselskie (PO, SLD, SP). Zachęcamy do oglądania "na żywo" relacji wideo. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy w dniu posiedzenia komisji kliknąć w zamieszczony poniżej link.

iTV Sejm - transmisje


Komunikat Krajowej Rady PZD dotyczący likwidacji ROD wg projektu PO o ogrodach działkowych w pierwszym okresie od wejścia w życie ustawy

Na ostatniej konferencji klubu parlamentarnego PO, która odbyła się 16 kwietnia br., poseł Huskowski deklarował "Nic się dla was działkowców nie zmieni". Związek, zdając sobie sprawę, że słowa te są nieprawdziwe, zbadał jakie rzeczywiste skutki dla rodzinnych ogrodów działkowych wywoła projekt ustawy PO o ogrodach działkowych w pierwszym okresie od wejścia w życie ustawy.

Z powyższego bilansu wynika, że wejście w życie projektu ustawy proponowanej przez polityków PO, może doprowadzić do likwidacji 22 044 ha gruntów ROD i 505 084 działek rodzinnych. Biorąc pod uwagę, iż w Polsce ogrody działkowe zajmują powierzchnię 43 350 ha, na których znajduje się 965 328 działek rodzinnych, likwidacji może ulec 50 % ogólnej powierzchni ROD i 52 % ogólnej liczby działek rodzinnych w Polsce.

Z tytułu:

 •  - roszczeń do terenów ROD (wraz z ogrodami, które znajdują się na gruntach prywatnych i ogrodami objętymi Dekretem Bieruta) zagrożonych jest 1 541 ha gruntów i 33 073 działek rodzinnych;
 •  - braku ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego objętych likwidacją zagrożonych jest aż 12 138 ha gruntów i 276 241 działek rodzinnych;
 •  - braku uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagrożonych jest 5 763 ha gruntów i 128 000 działek rodzinnych.
 •  - Projekt ustawy PO przewiduje również natychmiastową likwidację ogrodu w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Biorąc pod uwagę skutki choćby ostatniej powodzi, która miała miejsce w 2010 roku, zagrożonych likwidacją z tego tytułu może być 2 602 ha gruntów ROD i 67 770 działek rodzinnych.


Kliknij tutaj, aby zobaczyć tablicę zawierającą bilans likwidacji ROD według projektu PO, która pokazuje, że deklaracje posła Huskowskiego w stylu, "ogrody będą istnieć po wsze czasy", pozostają bez pokrycia.

Źródło: KR PZD


Pikiety w Nowym SączuW dniu 6.05.2013 r. odbyła się pikieta działkowców z Nowego Sącza pod biurem posła Platformy Obywatelskiej Pana Andrzeja Czerwińskiego oraz biurem posła Solidarnej Polski Pana Arkadiusza Mularczyka. Posłowie otrzymali od działkowców Apel w sprawie uznania obywatelskiego projektu ustawy o ROD za wiodący.

Pełna relacja ze spotkania opublikowana została na łamach serwisu sadeczanin info.


Pikiety w KrakowieW dniu 6 maja 2013 r., na trzy dni przed pierwszym posiedzeniem Sejmowych Komisji, grupy działkowców z małopolski zorganizowały pikiety pod biurami posłów Platformy Obywatelskiej.
Pikiety odbyły się pod biurami:

 •  - Pana Józefa Lassoty,
 •  - Pana Jarosława Gowina,
 •  - Pani Jagny Marczułajtis-Walczak,
 •  - Pani Katarzyny Matusik-Lipiec,
 •  - Pana Jerzego Federowicza,
 •  - Pana Andrzeja Czerwińskiego,
 •  - Pana Arkadiusz Mularczyka.


Z działkowcami rozmawiali: Poseł Jerzy Federowicz, Poseł Andrzej Czerwiński oraz Poseł Józef Lassota. W pozostałych biurach posłowie byli nie obecni. Stanowiska, apele zostały złożone na ręce dyrektorów biur. Relacja z pikiet wyemitowana została przez regionalny ośrodek Telewizji Polskiej w Kronice Krakowskiej (wydanie 6 V 2013, godz. 18.30).


Stanowisko Ruchu Palikota ws. obywatelskiego projektu ustawy

Posłowie klubu poselskiego Ruch Palikota zapewnili w swoim stanowisku, że w czasie prac w Komisji dołożą wszelkich starań, by zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego były minimalne i nadal gwarantowały wypracowane od wielu lat prawo do działek. Aby przeczytać treść stanowiska kliknij tutaj.


Popieramy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, projektom SP i PO mówimy NIE!Znamy termin pierwszego czytania obywatelskiego projektu w Sejmie

Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 9. Czytanie projektu obywatelskiego wraz z przedstawieniem uzasadnienia przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha będzie trzecim punktem obrad.
czytaj więcejKrajowa Rada PZD krytycznie o projekcie PO - 04.04.2013

Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych był jednym z najważniejszych tematów nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD, które odbyło się 3 i 4 kwietnia w Warszawie. Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję podczas której głos zabrali przedstawiciele wszystkich Okręgowych Zarządów. Zgodnie stwierdzono, że zapisów, które proponuje PO działkowcy nie spodziewali się nawet w najczarniejszych scenariuszach.
czytaj więcej
Stanowisko KR PZD w sprawie projektu ustawy Platformy Obywatelskiej

"Krajowa Rada PZD stwierdza, że projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PO jest sprzeczny z funkcjami, celami i tradycjami ruchu ogrodnictwa działkowego. Przedstawione propozycje ustawowe są wymierzone bezpośrednio w interesy działkowców i ich ogrodów. Środowisko działkowców jest zgodne, że uchwalenie projektu tej ustawy jest równoznaczne z początkiem końca ponad 115-letniego ruchu ogrodnictwa działkowego"- czytamy w stanowisku.
czytaj więcej


Niekorzystny projekt ustawy Platformy Obywatelskiej

20 marca 2013 roku zarejestrowano w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych Platformy Obywatelskiej. Projekt ów zawiera wielce niekorzystne zapisy dla działkowców niosące w swej treści wizję sukcesywnej likwidacji ogrodów działkowych.

kliknij żeby przeczytać projekt ustawy PO

kliknij żeby przeczytać porównanie projektów


Marszałek Sejmu skierowała projekt obywatelski działkowców do pierwszego czytania w Sejmie

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu ustawy o ROD zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 25 lutego br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, iż kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmieczytaj więcej
ZWIĄZEK I DZIAŁKOWCY SKŁADAJĄ SKARGI DO STRASBURGA


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywnie zaskoczył środowisko działkowe, a także wywołał oburzenie i obawę o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Wbrew temu, co próbowano wmówić ludziom tuż po wyroku TK, jego skutki będą najbardziej dotkliwe dla samych działkowców. Z treści ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku nie wynikają żadne merytoryczne i racjonalne argumenty, aby zaprzeczyć obawom działkowców.

Orzeczenie wejdzie w życie już za 12 miesięcy - 21 stycznia 2014 r. Jeśli do tego czasu nie zostanie uchwalona nowa ustawa regulująca prawa ogrodów działkowych i ich użytkowników, wówczas poprzez likwidację Związku – wygasną wszelkie prawa do gruntów i majątku w ogrodach. Rozwiązanie organizacji, która od przeszło 30 lat skutecznie broniła ogrody działkowe i nabyte prawa działkowców przed zakusami elit rządzących, których głównym celem stało się odebranie gruntów ogrodom w celu przeznaczenia ich przede wszystkim na cele komercyjne, oznacza dla działkowców utratę wszystkich praw do działek i położonych tam naniesień. Staną się jedynie „dzikimi lokatorami” w użytkowanych niekiedy od pokoleń działkach. Ponadto wyrok otwiera drogę do swobodnego dysponowania gruntami ogrodów, nie mówiąc już o ekonomicznych dolegliwościach, które dotkną użytkowników działek.Działkowcy od wielu miesięcy nie poprzestają w wysiłkach, by ocalić swoje ogrody, a także prawo do zrzeszania się i samorządności, które gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP. Środowisko działkowe, by uniknąć tego czarnego scenariusza przygotowało obywatelski projekt ustawy, który zachowuje wszystkie obecne prawa działkowców. Droga do jego uchwalenia w Sejmie jest jeszcze daleka. Potrzeba nie tylko ogromnego wsparcia wyrażonego w podpisach pod tym projektem, ale także poparcia parlamentarzystów, którzy w imieniu swoich wyborców będą decydować o dalszych losach tej ustawy – a de facto, o dalszym istnieniu ogrodów działkowych w Polsce.

Dlatego, by bronić swoje prawa, PZD oraz indywidualni działkowcy z całego kraju złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego naruszył szereg praw chronionych przez prawo międzynarodowe, co jest niedopuszczalne w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, a także sygnatariuszem wielu międzynarodowych umów.

W opinii Związku w szczególności nastąpiła bezprawna ingerencja w działalność samorządnej organizacji społecznej działkowców poprzez docelową jej likwidację. W następstwie tego działania wygasną wszystkie prawa majątkowe Związku – w tym prawa do gruntów – na rzecz gmin i Skarbu Państwa. Nacjonalizacja majątku, która ma nastąpić, to znana już z czasów PRL-u praktyka rządzących. Jednak w demokratycznym państwie prawa to sytuacja niedopuszczalna, dlatego nie może pozostać bez reakcji na arenie międzynarodowej.

W swojej skardze Związek podkreślił, że naruszono jego prawo do sądu. PZD nie przyznano statusu uczestnika postępowania pomimo tego, iż sędziowie orzekali o jego prawach i dalszym istnieniu. Nie było również możliwości odwołania się od wyroku, który ma faktycznie pozbawić Związek bytu prawnego oraz całego majątku.

W podobnym tonie sformułowane są także skargi działkowców. Podkreślili oni, że wyrok TK zmierza do likwidacji ich zrzeszenia i pozbawienia ich członkostwa w organizacji, do której przystąpili z własnej woli. Co więcej, skutkiem orzeczenia TK ma być utrata ich obecnych praw majątkowych związanych z użytkowaną działką, co jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Działkowcy zaskarżyli również tryb postępowania w tej sprawie; podobnie jak ich Związek, nie zapewniono im możliwości uczestniczenia w sprawie, ani złożenia jakiegokolwiek odwołania, choć w istocie rozstrzygnięto o ich fundamentalnych prawach.


Źródło: KR PZD

W minioną sobotę 5 stycznia 2013 r. w ROD „Dębniki” odbyło się spotkanie opłatkowe działkowców z przedstawicielami samorządu Dzielnicy VIII Krakowa Przewodniczącym Rady P. Arkadiuszem Puszkarzem i Radnym Krzysztofem Gackiem, prezesem Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD P. Haliną Kmieciak, Proboszczem Parafii Św. St. Kostki księdzem Janem Dubasem, koordynatorem projektu „Dzieło-Działka” P. Magdaleną Zych – Muzeum Etnograficzne oraz działkowcami z innych ogrodów.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń noworocznych ale też do zaprezentowania projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zebrania podpisów poparcia ustawy. Działkowcy dostarczyli kolejne 130 podpisów, które zostały od razu przekazane do Okręgowego Zarządu.

Działkowcy zapoznali się z założeniami Platformy Obywatelskiej do projektu ustawy o ogrodach działkowych. Niestety krytycznie przyjęto propozycje rozwiązań i wystosowano apel do Klubu Parlamentarnego PO o wycofanie się z krzywdzących działkowców zapisów, składając pod nim 53 podpisy.

Kliknij tutaj aby zobaczyć treść apelu„Mamy 150 tys. zebranych podpisów, ale to jeszcze nie koniec” - 07.12.2012


W dniu 7 grudnia 2012 r. z inicjatywy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Warszawie została zorganizowana konferencja prasowa. - W chwili zebraliśmy już 150 tysięcy podpisów i zbieramy dalej – mówił podczas konferencji Bartłomiej Piech. - Im więcej zbierzemy podpisów tym większą mamy szansę, by zaistnieć w parlamencie – tłumaczył. czytaj więcej


APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 listopada 2012 r.do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców
Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. Dzięki wysiłkom wszystkich struktur i członków Związku, dzisiaj prawie 5 tysięcy ogrodów służy niemal milionowi polskich rodzin. Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów.

Obecnie główne partie polityczne składają lub przygotowują swoje projekty ustaw dotyczące dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. Już wiadomo, że część z tych projektów odrzuca możliwość działania Polskiego Związku Działkowców. Złożony już projekt Solidarnej Polski wręcz przewiduje likwidację Związku wraz z nacjonalizacją jego majątku.

Coraz częściej ujawniają się tendencje do pozbawienia działkowców ich silnej reprezentacji. Ma to pozornie służyć tzw. „demokratyzacji” w ogrodach, a w istocie zmierza do atomizacji zwartego środowiska działkowców na niewielkie organizacje tworzone na gruzach Związku pod nadzorem władz publicznych. W imię opacznie rozumianych wartości - jak samorządność, pluralizm i niezależność - wyłaniają się pomysły zniszczenia ponad 110-letniego dorobku organizacyjnego polskiego ruchu działkowego.

Warto się zapytać, komu naprawdę będzie służyło takie rozbicie środowiska działkowców. Należy się zastanowić, czy na pewno w interesie działkowców jest budowanie od samego początku nowych organizacji oraz ubieganie się o prawa do gruntów, które niechybnie wygasną wraz z likwidacją Związku. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie te grunty stanowią sedno całego zamieszania wokół ogrodów. Nie jest przecież dziełem przypadku, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się proces rozmontowywania całego systemu, który skutecznie bronił tych gruntów. Zwieńczeniem tego procesu najwyraźniej ma być wprowadzenie nowej ustawy, która przede wszystkim odbierze prawa do gruntów poprzez likwidację Związku, a działkowcom nakaże ponowne staranie się o te prawa w ramach rozdrobnionych struktur organizowanych na zgliszczach Związku pod czujnym okiem gmin.

Powyższa alternatywa jest bardzo prawdopodobna w kontekście możliwych rozwiązań wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Mimo wielokrotnych zapewnień Trybunału o konieczności obrony samych działkowców, to nie sposób im wytłumaczyć, dlaczego likwidacja Związku ma sprzyjać ich interesom. Trudno zatem nie zapytać:

czy milionowe środowisko działkowców nie zasługuje na silną ogólnopolską organizację zdolną bronić ich praw i reprezentować ich interesów? czy polscy działkowcy mają być prawdziwym partnerem dla władz publicznych, partii politycznych oraz środowisk ekonomicznych, czy też mają być jedynie petentem proszącym o uwzględnienie swoich praw? Jest bezspornym, że decyzja o dalszym losie Związku nie może zależeć od interesów niektórych środowisk politycznych i ekonomicznych, ale musi wynikać z woli samych zainteresowanych, czyli polskich działkowców. Tym bardziej, że kwestia istnienia Związku nie rzutuje tylko na prawa organizacyjne działkowców, ale również determinuje ich prawa majątkowe do gruntów ogrodowych, użytkowanych działek i naniesień na tych działkach. Likwidacja Związku to wygaśnięcie tych praw i znaczne pogorszenie sytuacji prawnej działkowców. Dlatego głos poszczególnych ogrodów w tej sprawie musi mieć znaczenie decydujące dla przyszłego rozstrzygnięcia ustawodawcy.

Mając zatem powyższe na względzie, Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów i komisji statutowych we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych o wypowiedzenie się co do potrzeby dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców. W tak żywotnej sprawie nie pozwólmy, żeby decyzję w imieniu działkowców podjęli inni. Wyraźmy jednoznacznie nasze poglądy i oczekiwania wobec rządzących. Niech głos milionowego środowiska działkowców będzie w tej sprawie słyszany!

Nic o nas bez nas!

Źródło: KR PZD


IDZIE NOWE - USTAWA


Notatka z zebrania informacyjnego

W dniach 17 i 24 listopada 2012 r. w Domu Działkowca w ROD „Dębniki” w Krakowie, Zarząd zorganizował dwa zebrania informacyjne dla działkowców i ich rodzin. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 165 osób. Zebrania prowadziła prezes ROD „Dębniki”.

Omówiono sytuację działkowców, ogrodów i Związku po wydaniu orzeczenia (11 lipca 2012 r.) przez Trybunał Konstytucyjny, który uchylił 24 artykuły ustawy o ROD z 2005 r. co spowodowało konieczność opracowania nowej.

Drugim omawianym tematem był obywatelki projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Poinformowano zebranych o powstaniu i zarejestrowaniu w Sejmie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przed spotkaniem wydano materiały informacyjne - w tym projekt ustawy, a następnie przedstawiono i omówiono główne założenia projektu. W trakcie dyskusji działkowcy wyrażali poparcie dla projektu ustawy, ale wyrażali też obawy o trudnościach na jakie może napotkać projekt w Sejmie.

W ciągu dwóch tygodni trwającej kampanii na rzecz ustawy, podpisy poparcia złożyło 316 osób, a wiele zadeklarowało pomoc w ich zbieraniu. Zbieranie podpisów odbywa się również w każdy czwartek w godzinach 16-18 w biurze ogrodu.

Jak widać zapisy w projekcie ustawy satysfakcjonują środowisko działkowe.

PROTESTUJEMY PRZECIWKO ZMIANIE OBECNEJ USTAWY O RODDziałkowcu! Zostało już tylko kilka dni, aby napisać do Trybunału Konstytucyjnego i wyrazić poparcie dla ustawy o ROD z 2005 r. [klknij po więcej]

Ulotka ROD Dębniki ws. Obrony Ustawy o ROD
[kliknij]