80 lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DĘBNIKI” Kraków 1933-2013

21-09-2013
Tegoroczny Dzień Działkowca, to także jubileuszowe obchody 80 lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki”. Z tej okazji zarząd Ogrodu przygotował rys historyczny obejmujący dzieje Ogrodu w latach 1933 – 2013 zamieszczając w nim wybrane archiwalne i współczesne dokumenty oraz fotografie.

Ogród nasz został zlokalizowany w 1933 roku na nieużytkach obejmujących pocegielniane doły, stawy, moczary i bajora stopniowo zasypywane popiołami i śmieciami z miasta. Zorganizowanie stałego ogrodu działkowego powierzono miejskiemu radnemu panu Andrzejowi Orszańskiemu. Dzięki jego działaniom wiosną 1933 r. odbyło się Walne Zebranie, które wyłoniło Zarząd Tymczasowy. Decyzją Wojewody Krakowskiego 28 maja 1935 roku wpisano Ogród do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego jako stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Ogrodu Działkowego „Dębniki”. W wyniku statutowych wyborów prezesem Towarzystwa został radca Andrzej Orszański, który z wielkim zaangażowaniem prowadził Ogród do 1957 r. Historia toczyła się dalej i oto doczekaliśmy 80-lecia istnienia Ogrodu.

Jubileuszowe obchody poprzedziła uroczysta Msza Święta polowa celebrowana przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Dębnikach – ks. Jana Dubasa. Modliliśmy się za zmarłych działkowców, za pomyślność naszego ogrodu i za nas samych.
21.września br. był dla działkowców dniem szczególnie ważnym, wyjątkowym i uroczystym – okazją do zamanifestowania ich przywiązania do swojego małego zielonego „świata”. Dlatego wystawa plonów mimo jesiennej już aury była bogata, barwna i budziła niekłamany podziw.

Część oficjalną uroczystości otworzyła pani Ewa Błachut, prezes ogrodu, odsłaniając wraz z prezes OZM PZD panią Haliną Kmieciak tablicę jubileuszową umieszczoną na ścianie Domu Działkowca, a następnie witając przybyłych działkowców oraz gości: Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa pana Jana Żądło, Przewodniczącego Dzielnicy VIII Dębniki pana Arkadiusza Puszkarza i Radnego Krzysztofa Gacka, Prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD panią Halinę Kmieciak, przedstawicieli krakowskich ogrodów.

Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych działkowców zebrani z uwagą wysłuchali wystąpienia pani Ewy Błachut, która przypomniała pokrótce historię powstania ogrodu oraz przedstawiła aktualną sytuację ogrodów i PZD. Losy opracowywanej w podkomisji parlamentarnej nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przybliżyła działkowcom Pani Halina Kmieciak.

Pani Ewa Błachut poinformowała zebranych, iż ROD „Dębniki” jako jeden z sześciu najaktywniejszych ogrodów małopolskich w popieraniu projektu obywatelskiego ustawy o r.o.d. otrzymał od Prezydium Krajowej Rady Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców”.
Z tej też okazji upominkami książkowymi podziękowano najbardziej aktywnym działkowcom, którzy pomagali w zbieraniu podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d.

Prezes Ewa Błachut odczytała życzenia od Prezesa PZD pana Eugeniusza Kondrackiego przesłane dla działkowców ROD „Dębniki” z okazji Jubileuszu.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa pan Jan Żądło przekazał działkowcom życzenia z okazji obchodzonego jubileuszu oraz wręczył w imieniu pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego, sześciu działkowcom zasłużonym dla Krakowa i mieszkańców odznakę HONORIS GRATIA. Odznakę otrzymali: Ewa Błachut, Stanisław Czerpak, Romana Kiełbasińska, Wiesław Prochwicz, Stanisław Skrzypek i Ewa Sugier. Dziewięciu działkowców członków organów ogrodowych otrzymało listy gratulacyjne od Prezydenta Krakowa za szczególny wkład pracy społecznej na rzecz utrzymania zieleni dla naszego miasta, a byli to: Zdzisława Rosa - Garlicka, Helena Jamrozek, Barbara Mazur, Wiesław Kiełbik, Marian Tabor, Stefan Mroczek, Jerzy Sugier – Okręgowy Instruktor Ogrodnictwa oraz Jan i Anna Wrześniakowie.

Za pracę społeczną w organach ogrodowych zostali także wyróżnieni i nagrodzeni książkami: Andrzej Smak, Małgorzata Jedynak, Tadeusz Oratowski i Jacek Mroczek.
Książkami i dyplomami nagrodzono 32 laureatów ogrodowego konkursu pn. „Ogrodowa Działka roku 2013”. Piękne działki i ciekawe rozwiązania architektoniczne to duma naszych działkowców a także najlepsza wizytówka ogrodu.

Jubileusz to okazja upamiętnienia takiego wydarzenia, Pani Halina Kmieciak prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego i członek Krajowej Rady PZD wręczyła dyplom uznania i pamiątkowy puchar od Krajowej Rady PZD, a także życzenia i pamiątkową statuetkę od Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD.
Pani Kmieciak wręczyła też dyplomy i nagrody książkowe dwóm działkowcom Józefowi Cyganik i Krzysztofowi Cyganik za wyróżnienie w konkursie okręgowym „Działka Roku 2013”. Pani Halina Kmieciak wręczyła działkowcom odznaki „Zasłużony Działkowiec” oraz upominki książkowe za wieloletnią pracę społeczną i przykładnie utrzymane działki.
Odznaki otrzymali:
- złote – Stanisława Lis, Stanisław Czerpak i Marian Muniak,
- srebrne – Barbara Mazur, Wiktoria Orawin, Stanisław Rachwalik, Stanisław Pulchny
- brązowe - Filomena Sztorc, Zofia Słabik, Violetta Rzezińska i Krzysztof Cyganik.

Miłym akcentem jubileuszowych życzeń były kwiaty i piękny zegar od działkowców ROD „Płaszów”. Redakcja czasopisma Szlak Wiary przeprowadzająca wywiady z działkowcami w ogrodzie, zachwycona pięknymi działkami, postanowiła ufundować nagrody książkowe dla 24 działkowców.

Bogata wystawa plonów, przepięknie wystawione kompozycje kwiatowe i warzywne zainspirowały organizatorów do zorganizowania konkursu, który wyłonił zwycięzców w czterech kategoriach. Twórcy najpiękniejszych dzieł sztuki florystycznej otrzymali nagrody książkowe. Przy poczęstunku piknikowym i muzyce działkowcy spędzili razem jeszcze wiele godzin w niczym niezmąconej atmosferze.

Opracowała – Romana Kiełbasińska

Kliknij tutaj po więcej zdjęć